Architectuurwijzer

logo Architectuurwijzer

Architectuurwijzer

Postbus 80

3500 Hasselt

België

Architectuurwijzer (AW) is geworteld in Limburg, maar houdt de ogen open voor wat er zich buiten de provinciegrenzen afspeelt – in Vlaanderen, de Euregio Maas-Rijn, Europa, de wereld.  AW reflecteert over complexe maatschappelijk-ruimtelijke uitdagingen via de ontwerppraktijk. AW maakt als culturele actor de artistieke kwaliteiten van de ontwerppraktijk zichtbaar, maar heeft tegelijkertijd bijzondere aandacht voor de maatschappelijke effecten van architectuur-in-het-breed op een veranderende samenleving. AW begrijpt architectuur als een middel om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In die zin is AW een denktank voor stedelijkheid (in de regio), met stedelijkheid begrepen als een denkwijze en een attitude in het teken van complexiteit.

[Lees meer] [Lees minder]
GAimage