LEZING. Céline De Clerq (Marie-José Van Hee Architecten) en Paul Robbrecht (Robbrecht en Daem) over stadsvernieuwing (C-Mine)

Op donderdag 5 oktober zijn Paul Robbrecht van Robbrecht en Daem architecten en Céline De Clercq van Marie-José Van Hee Architecten als keynote sprekers te gast op de openingsavond van de expo’s Stadsvernieuwing is mensenwerk en Genk is mensenwerk, in C-mine. Ze zullen er onder meer vertellen over hun samenwerking in de Oost-Vlaamse Leiestad Deinze.

De herontwikkeling van het stadscentrum van Deinze is één van de projecten die in de expo Stadsvernieuwing is mensenwerk is opgenomen. Robbrecht en Daem en Marie-José Van Hee Architecten werkten er samen. Ze hertekenden de markt als een volwaardige verblijfsruimte. Bij de herontwikkeling van het stadscentrum vormde de herstelde relatie met de Leie het uitgangspunt. Door de heraanleg van de Leieboorden keerde de stad zich opnieuw naar de rivier.

Met behulp van minimale landschappelijke ingrepen creëren de ontwerpers nieuwe zichtlijnen, verblijfsruimtes, verbindingen en passages. Zo is de kerk op een ‘podium’ geplaatst dat uitkijkt op een verlaagd plein, dat op zijn beurt aansluit bij de rivier. De (her)aanleg van brede, verlaagde oevers nodigt de bewoners van Deinze uit om de Leie te herontdekken. Omgekeerd wordt de stad, voorheen verborgen achter metershoge steile oevers, opnieuw zichtbaar vanaf het water.

Meer info over deze lezing vind je op de website van Architectuurwijzer.

Deel dit artikel:
Onze partners