Meest Inspirerende Architectuurboek 2012: Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen 2002-2011 - ASP

Tijdens de Architectuur- en Bouwdag op de Antwerpse Boekenbeurs op 4 november wordt ook het Meest Inspirerende Architectuurboek van 2012 bekroond. Architectura.be brengt alvast een overzicht van alle genomineerde boeken, met de commentaar van de juryleden er bij. Wat is hun verdict over Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen 2002-2011 van uigeverij ASP?
Tijdens de Architectuur- en Bouwdag op de Antwerpse Boekenbeurs op 4 november wordt ook het Meest Inspirerende Architectuurboek van 2012 bekroond. Architectura.be brengt alvast een overzicht van alle genomineerde boeken, met de commentaar van de juryleden er bij. Wat is hun verdict over Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen 2002-2011 van uigeverij ASP?


Vakjury

Chris Meplon - journaliste en recensente

Dit is een belangrijk studie- en referentiewerk over stadsvernieuwing met een schat aan leerrijke informatie en praktijkvoorbeelden. Hoewel de materie gespecialiseerd kan lijken, wordt alles erg duidelijk, grondig, genuanceerd en concreet uitgelegd. De auteurs verdienen lof voor de academische ernst en juistheid van hun onderzoek en teksten gekoppeld aan leesbaarheid en verstaanbaarheid.
Ook de vormgeving getuigt van dezelfde wil om complexe informatie zo goed, helder, neutraal en toegankelijk mogelijk over te brengen. Gezien het inhoudelijke belang en de enorme maatschappelijke relevantie van stadsvernieuwing vandaag, kan de wil en inzet om de kennis en deskundigheid terzake te delen en te bevorderen, met veel aandacht voor doeltreffende en transparante communicatie, alleen maar toegejuicht worden.


Marc Dubois - architectuurcriticus en –docent

De strategie van stadsvernieuwingsprojecten kende de recente decennia een ommekeer. De grote inbreng van de Vlaamse Overheid om het stedenbeleid te stimuleren komt nu te voorschijn evenals een grote publieke interesse voor stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. De zorg voor de publieke ruimte is daarbij sterk toegenomen. Meestal werd beroep gedaan op technische bureaus met weinig voeling voor stedelijke ruimte. Nu krijgen architecten de kans, zodat het inrichten van een publieke ruimte meer wordt dan het plaatsen van betontegels en zitbanken. Dat met voor de cover koos voor de heraanleg in Deinze is niet toevallig. Robbrecht / Daem / Van Hee samen met de kunstenaar Benoît maakten een uitzonderlijk ensemble. Een mooie overzichtspublicatie met goede fotografie en technische informatie.


Stefan Devoldere - architectuurcriticus en adjunct Vlaams Bouwmeester

Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen (2002 - 2011) is een goed onderbouwd en relevant werkstuk over tien jaar stadsvernieuwing in Vlaanderen. Het boek koppelt overzicht aan reflectie en slaagt er in om gespecialiseerde en droge materie inzichtelijk en aantrekkelijk te maken. De teksten zijn wetenschappelijk onderbouwd én vlot leesbaar, de vormgeving is hedendaags en doordacht. Typografie, kleur en papier worden ingezet om subtiele verschillen te maken tussen de onderdelen van het boek, zonder dat de lezer daarbij het overzicht kwijtraakt. Geen gemakkelijke opgave, en soms wat te veel ‘dans l'air du temps', maar dat is natuurlijk ook wat een publicatie die een stand van zaken opmaakt nu net moet zijn.


Architectenjury

Kendy Smits - Interieurontwerpster

Stadsvernieuwingsprojecten biedt uitgewerkte dossiers die helder weergeven welke ingrepen tot vernieuwing hebben geleid in steden en gemeenten. Door het eerst opnemen van een aantal uiteenzettingen rond stadsvernieuwing en het weergeven van projecten uit Europa kunnen de Vlaamse projecten beter gekaderd worden en is het vaak duidelijker waar het aan schort. Het boek richt zich eerder op een beperkter, meer specifiek publiek maar biedt algemeen genomen stof tot nadenken over de toekomst van steden en gemeenten en toont de noodzaak van een ruimere, meer globale visie aan. De vormgeving doet wat oubollig aan en mocht wat dynamischer en meer vernieuwend zijn.


Caroline Van Doren - stagiaire ingenieur-architect bij Verstraete & Vanhecke en freelance journalist bij A+

Het boek Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen behandelt – zoals de titel voorspelt – praktijkvoorbeelden uit het noordelijke deel van ons land. Al wordt er in het begin wel een omweg gemaakt van Lyon tot Liverpool. Die sprong was voor mij niet nodig, ik vind de projecten uit België interessant genoeg en dat hoort ook zo bij de titel.
31 projecten worden van naderbij bekeken. Een van de vernieuwde gebieden is uiteraard het Antwerpse Eilandje, maar ook onbekendere wijken zoals de stationsomgeving van Roeselare en de omgeving van de Leie in Deinze worden uitgespit. Als rasechte Vlaming weet je die steden natuurlijk liggen, maar ik twijfel eraan of dat voor iedereen even duidelijk is. Achteraan het boek  is wel een kaart te vinden met een schematische aanduiding, maar dat is me te eenvoudig.
Vreemd dat daar zo weinig aandacht is aan besteed, want de vormgeving van het boek is op zich wel erg goed. De teksten zijn inhoudelijk zeer sterk en die zijn volledig in evenwicht met de presentatie ervan. De foto’s zijn overtuigend, de schema’s helder, de plannen verduidelijkend en de citaten catchy. Zowel op het vlak van inhoud als van vormgeving zeer overtuigend.


Karen Geudens - architect

Het theoretisch deel van het boek, een geschiedenis, het beleid, … is voor een lezer een doorkluwen van lange, moeilijke zinnen waar men de aandacht in de blauwe alinea’s verliest. Jammer dat men dit deel niet doorbreekt met voorbeelden en foto’s.
De stadsvernieuwingsvoorbeelden zijn geïllustreerd met foto’s en schetsen, maar toch vind ik weinig binding tussen tekst en foto’s. Het zou veel aangenamer en inspirerender zijn als de tekst een verduidelijking was van foto’s en plannen, zodat de lezer duidelijk weet wat het plan omvatte en ook kan zien wat de oorspronkelijke situatie was.

Het boek is van vormgeving een mish mash van kleuren, teksten en lettertypen. Ik had liever een duidelijke structuur in lettertype gezien doorheen het boek.
De citaten in het boek zijn wel leuk, maar ook deze hadden wat mij betreft kort, maar krachtiger mogen zijn.


Sofie Van Goethem - ingenieur-architect/fotografe

De lay-out van dit boek is zeer geslaagd: mooie vormgeving, stijlvol en zeker niet saai. Er is gekozen voor de kleuren geel en zwart en gezien de titel is dit niet onlogisch. Op basis van de kleuren, de papiersoort en het lettertype wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillen delen, wat op die manier heel natuurlijk aanvoelt. De goede paginalay-out zorgt er ook voor dat je weet waar je in het boek bent en waarover je aan het lezen bent. De inhoudstabel mag voor mij vervangen worden door het geografisch overzicht van de projecten dat zich achteraan het boek bevindt.
Het boek begint met een grondige – en vaak moeilijke – theoretische kadrering. Gelukkig staat er voldoende beschrijving bij de projecten, zodat je ook zonder deze inleiding kunt.
De toelichting per project is duidelijk, maar kan beter. Het is voor mij moeilijk in te schatten of de nieuwe ontwikkeling inderdaad een verbetering is als er geen overzicht getoond wordt van hoe de situatie vroeger was. Er ontbreekt vaak een overzichtsfoto of –plan waarop de dynamiek van het gebied getoond wordt en je kunt inschatten wat de ontwikkeling betekent op vlak van ontsluiting.
Ik vind het positief dat er ook ruimte voor kritiek is. Dit maakt het boek geloofwaardig.
Voor mij blijft het inspirerende aspect beperkt, omdat er niet genoeg of niet het juiste beeldmateriaal getoond wordt om een juiste visualisatie te krijgen van het nieuwe stadsweefsel.
 
Philippe Vandermeulen - Anphi interieurburo


Dit is een bijzonder mooi opgesteld boek over 37 gesubsidieerde stadsvernieuwingsprojecten in 25 Vlaamse steden. Het richt zich tot iedereen die begaan is met de toekomst van een stad, waardoor elk project een bron van inspiratie vormt voor andere steden en gemeenten. Dit boek moet in elke stadsbibliotheek aanwezig zijn en zou verplicht geconsulteerd moeten worden door elk gemeentebestuur dat een stadsvernieuwing wil realiseren. Op deze manier zou een passieve houding kunnen wijzigen in een actieve, vernieuwende houding waarbij elke stad of gemeente een plek wordt waar het aangenaam vertoeven is. Dat zowel projectontwikkelaars als gemeentebesturen er beter kunnen van worden, wordt mooi omschreven door Jaak Brepoels, schepen te Leuven (p95).
Het boek is overzichtelijk opgebouwd, geïllustreerd met inspirerende foto’s, maquettes en tekeningen. Als boek over stadsvernieuwing vind ik dit een echte aanrader.


Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage