Expo 'Genk is mensenwerk' benadrukt betrokkenheid van de gemeenschap

Vandaag wordt met vernieuwende en ambitieuze plannen hard gewerkt aan het Genk van morgen. In de tentoonstelling ‘Genk is mensenwerk’ toont C-Mine acht stadsvernieuwingsprojecten die de stad Genk de komende jaren ingrijpend zullen transformeren. Deze projecten bieden stuk voor stuk antwoorden op actuele maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, energie-efficiëntie en gemeenschapsontwikkeling.

Burgemeester van Genk Wim Dries wil met zijn bestuur focussen op de best mogelijke toekomst voor zijn stad en haar inwoners. "Hoe bereiden we Genk voor op een veranderend klimaat? Hoe maken we van de groenste Vlaamse centrumstad een aantrekkelijke plek om te wonen voor jonge gezinnen? Kunnen we onze wijken omvormen tot energie-positieve wijken? Welke impulsen geven we aan de ondernemers die Genk draaiende houden? Waar maken we ruimte voor natuur en water in de stad? Welke nieuwe bestemming kunnen we geven aan waardevolle gebouwen? Dag in dag uit werken we aan plannen om Genk nog aantrekkelijker en robuuster te maken.

 

STADSVERNIEUWING

Volgens Toon Vandeurzen, Genks schepen bevoegd voor Ruimte, verwacht de burger van een lokaal bestuur adequate antwoorden op die fundamentele uitdagingen: "Die antwoorden zijn divers, maar vertrekken veelal vanuit een ruimtelijke vraagstelling: hoe organiseren en ontwikkelen we onze stad in de toekomst opdat we samen het hoofd kunnen bieden aan die uitdagingen. Wij zijn er van overtuigd dat we als stadsorganisatie maar duurzame antwoorden op die uitdagingen kunnen formuleren als we dat samen met de burger doen. Dat willen we dan ook vieren: kritisch constructieve burgers die nadenken over hoe ze deel kunnen zijn van een verbetering of een oplossing voor uitdagingen in hun leefomgeving.

 

Tentoonstelling

Met de expo 'Genk is mensenwerk' willen Wim Dries en zijn team de burgers in de eerste plaats vertellen over de manier waarop ze vandaag werken aan hun leefomgeving, een leefomgeving ze liefst samen met hen bouwen. "Deze expo werpt op een laagdrempelige en toegankelijke manier een blik op de vaak zeer complexe stadsvernieuwingsprojecten waaraan we vandaag werken. Daarom is de scenografie van deze expo geïnspireerd op het concept van de kermis, als een eeuwenoud feest van een gemeenschap op haar centrale marktplein. Hierbij wordt elk van de getoonde projecten vertaald in een interactieve 'kermisattractie'", aldus Wim Dries.


Citizen Science

Betrokkenheid en participatie kan vele vormen aannemen. Een van de projecten die op de expo wordt toegelicht, is de vergroening van het stadscentrum. Toon Vandeurzen: “Bij dit ambitieuze project betrokken én betrekken we de lokale middenstand, horeca-uitbaters en marktkramers. Dit om de zorgen en bezorgdheden over de onvermijdelijke veranderingen weg te nemen en een breed draagvlak te creëren.

Een ander voorbeeld uit de expo is het plan voor het herstel van de Stiemervallei. Hierbij werden Genkenaren betrokken door middel van consultaties, workshops, en zelfs citizen science-projecten om waterkwaliteit te meten en natuur en bos te onderhouden. Dit alles met als doel de gemeenschap dichter bij de natuur te brengen en het belang van water en natuur voor klimaatadaptatie en welvaart te benadrukken. "Kortom, ‘Genk is mensenwerk’ is een must-see tentoonstelling die laat zien hoe betrokkenheid en participatie van de gemeenschap de drijvende kracht is achter de stadsvernieuwing in Genk”, besluit Vandeurzen.

 

Praktisch & congres

De expo ‘Genk is Mensenwerk’ is iedere dag van de week tussen 9uur en 19uur te bezoeken in C-Mine Genk t/m 21 januari 2024. Toegang is gratis. Rondleidingen kunnen worden aangevraagd via groepsactiviteiten@genk.be.

Ter gelegenheid van de expo organiseert Architectuurwijzer ook een studiedag op vrijdag 8 december. Het overzicht aan recente stadsvernieuwingsprojecten in Genk vormt een unieke gelegenheid om een breed publiek van ambtenaren van steden en gemeenten, architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten of andere professionals uit te nodigen. Meer over het congres lees je hier.

Bron: Stad Genk
Deel dit artikel:

Onze partners