Bouwunie Limburg looft voortaan ook beste architectuur

De afgelopen jaren organiseerde BOUWUNIE Limburg al de wedstrijd 'Het beste bouwteam' waarbij vooral de nadruk lag op de samenwerking en communicatie tussen de leden van een bouwteam bij de realisatie van een bouwproject. Met de Limburgse Baksteenawards gaat BOUWUNIE Limburg een stapje verder. Niet alleen gaat de organisatie in deze wedstrijd op zoek naar het beste bouwteam, maar ook naar het project dat het beste scoort op architectonisch vlak. Tot slot wordt er ook nog een project in de kijker gezet door het brede publiek. Rik Neven, zaakvoerder van Redactiebureau Palindroom en architectura.be is juryvoorzitter van deze eerste Limburgse Architectuurprijs. Deelnemen kan door jouw project aan te melden vóór 31 mei op deze website

De afgelopen jaren organiseerde BOUWUNIE Limburg de wedstrijd 'Het beste bouwteam', waarbij de winnaar telkens aan de haal ging met een heuse promotiecampagne in de regionale pers.

Een bouwteam coördineert het hele project van ontwerp tot prijsstelling en nazorg. Doordat de opdrachtgever, aannemer en architect vanaf het begin samenwerken, loopt het proces heel wat vlotter. Verschillende onderdelen van het project worden tegelijk opgestart en uitgevoerd. De voorbereiding en bouwtijd kan op die manier aanzienlijk ingekort worden. Door de expertise van de verschillende bouwteamleden meteen samen te brengen, worden bouwfouten en andere slordigheden opgespoord nog vóór ze faalkosten genereren. Het budget wordt gerespecteerd én de kwaliteit van het bouwwerk gaat erop vooruit. Dankzij de kortere voorbereidings- en bouwtijd en de lagere faalkosten is bouwen met een bouwteam bovendien voordeliger dan de traditionele methode.

De bouwsector kent vandaag nog steeds een wettelijke scheiding tussen bouwheer, architect en aannemer. Ook de aanvragen en certificaten die nodig zijn in een bouwproces (bouwaanvraag, EPB, conformiteit naar codes) houden die traditionele driehoek voorlopig in stand. Nochtans ruimt die driehoek in de praktijk steeds meer plaats voor een geïntegreerde netwerkaanpak met een grote diversiteit aan spelers. DBFMO (Design Build Finance Maintain Operate) en pps (Publiek-private samenwerking)-constructies en de 3D-informatietechnologie BIM veronderstellen de facto dat in een bouwteam wordt samengewerkt.

Davy Maesen, gedelegeerd bestuurder BOUWUNUE Limburg: “Een goede samenwerking tussen bouwheer, architect, ingenieurs en aannemers wint dus nog meer aan belang in de bouwsector. Maar ook de ruimte en de manier waarop in de toekomst gebouwd zal worden, verdient de nodige aandacht. Enerzijds is er de bouwshift die ervoor moet zorgen dat er tegen 2040 in Vlaanderen geen open ruimte meer wordt ingenomen en anderzijds is er de toegenomen aandacht voor de klimaatopwarming hetgeen op zijn beurt weer een invloed heeft op de manier waarop gebouwd wordt en welke materialen en technieken er gebruikt worden in het bouwproces. Naast duurzaam bouwen heeft nu o.a. ook het “circulair bouwen” zijn intrede gedaan in de bouwsector. Welnu, met de Limburgse baksteenawards willen we ook stilstaan bij het fundament, d.i. het bouwproject zelf! Niet alleen willen we het beste bouwteam bekronen maar ook het project loven dat het best scoort op architectonisch vlak, rekening houdend met deze trends”.

Tom Preuveneers, juryvoorzitter Beste Bouwteam: “Bouwen is doorheen de jaren veelal een complex gegeven geworden. Het klassieke scenario waarbij iedere betrokken partij binnen zijn eigen tijdsbestek en eigen vakgebied zijn ding deed om vervolgens ingepast te worden in de grote hiërarchische puzzel is voorbij. Het is dan ook door zoveel mogelijk partijen, zo vroeg mogelijk met elkaar aan tafel te zetten dat men kan anticiperen op allerhande problemen en zo o.a. ook een betere controle heeft over termijnen en budgetten. Dit teamwerk – gestoeld op communicatie, vertrouwen en respect – is een katalysator en motivator om te streven naar kwalitatieve eindresultaten.”

Rik Neven, zaakvoerder van Redactiebureau Palindroom en architectura.be en juryvoorzitter Limburgse Architectuurprijs: “Als het op architectuur aankomt zijn we wat te bescheiden in Limburg. Er zijn heel degelijke bureaus actief in onze provincie en er worden veel knappe projecten gerealiseerd, maar er wordt nog te weinig mee uitgepakt waardoor Limburg ondervertegenwoordigd is in nationale awards en publicaties. Met deze award trachten we die onnodige bescheidenheid te doorbreken.“

De Limburgse baksteenawards is een initiatief van BOUWUNIE Limburg in samenwerking met vertegenwoordigers van de ingenieursvereniging ie-net, de Vlaamse Beroepsvereniging Van Veiligheidscoördinatoren, de Nationale ArchitectenVereniging Limburg (NAV Limburg), de Orde van architecten, Architectuurwijzer, Architectura en Made in Limburg. Daarnaast wordt de wedstrijd ondersteund door volgende partners uit de sector: Vandersanden, Nelissen Steenfabrieken, Wienerberger, Knauf, Federale Verzekering, Omnicol, CPE, Bouwinnovatie, Liantis/Unizo Limburg, Soprema en POM Limburg.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De bouw is een speerpuntsector voor de Limburgse economie. Een sector met grote uitdagingen, maar veel innovatiepotentieel. Om toekomstproof te bouwen is efficiëntiewinst een cruciale factor. Met deze nieuwe baksteenawards beloont de Bouwunie het beste bouwteam, waar de samenwerking optimaal verlopen is. Een betere samenwerking, dat betekent sneller en efficiënter werken. De winnaars brengen ons dus een stap dichter bij een sterke, toekomstgerichte bouwsector.”

Bron: BOUWUNIE Limburg
Deel dit artikel:
Onze partners