Orde van Architecten

logo Orde van Architecten

Orde van Architecten

Havenlaan 86c

bus 101

1000 Brussel

België

Elke persoon die in België het beroep van architect wil uitoefenen moet ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.

De Orde van Architecten werd bij wet opgericht in 1963 en telt nu meer dan 14.000 leden-architecten (natuurlijke personen).

Haar kernopdracht bestaat in het opstellen van beroepsregels (vaak ook deontologie genoemd) voor de architecten, en te waken over de correcte naleving ervan. De Orde van Architecten waakt dus over de kwalitatieve uitoefening van het beroep van architect. Daarnaast houdt ze toezicht op de toegang tot het beroep en meer specifiek op de controle van de verplichte stage.

[Lees meer] [Lees minder]