Zijn de lopende verkiezingen van de Orde van Architecten rechtsgeldig?

Dit najaar vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe samenstelling van de provinciale raden van de Orde van Architecten. Voor het eerst gaat het om elektronische verkiezingen via een webapplicatie. De timing van de wetswijziging hiervoor roept echter vragen op rond de rechtsgeldigheid van de verkiezingen.

Een recent Koninklijk Besluit, gepubliceerd in het Staatsblad op 19 januari 2023, maakte de weg vrij voor de eerste elektronische verkiezingen voor de provinciale raden van de Orde van Architecten. De Raad van State oordeelde evenwel dat ook de wet van 1963 moest worden gewijzigd. In dat verband keurde de bevoegde Kamercommissie een wetsvoorstel goed op 26 september. Dit wetsvoorstel moet nog in het federaal parlement worden goedgekeurd en staat nu geagendeerd voor 5 oktober. 

De wet kan uiteindelijk maar van kracht worden 10 dagen nadat het in het Staatsblad is verschenen. Maar de verkiezingen van de Orde zijn al aangevangen op 28 september. Er kan nog gestemd worden tot 12 oktober om 12uur. Die dag worden ook de stemmen geteld. Het is echter onmogelijk dat de nieuwe wet dan al van kracht is.

De voorgestelde wijzigingen in de wet van 1963 richten zich met name op de verwerking van elektronische gegevens en de beroepsprocedure, wat cruciale aspecten zijn van het verkiezingsproces. De vraag rijst dan ook of de Orde verantwoordelijk handelt door de verkiezingen elektronisch te laten plaatsvinden voordat de wet officieel is aangepast. De kans bestaat immers dat als iemand in beroep gaat tegen de verkiezingen, die zullen moeten worden hernomen.

Deel dit artikel:

Onze partners