Orde van Architecten reageert op ARC-ION-kwestie: "Ongenuanceerd en uit de context getrokken"

"Bouwplannen laten uittekenen door bouwkundig tekenaars is verboden volgens de Orde," zo staat te lezen in het artikel over de dagvaarding van het studiebureau ARC-ION op Architectura.be. Een ongenuanceerde bewering die wel heel kort door de bocht is en allesbehalve de volledige lading dekt, vindt de Orde van Architecten - Vlaamse Raad, die bovendien betreurt dat dit soort debatten in de pers worden gevoerd in plaats van voor de rechtbank. 

Het bewuste artikel op Architectura.be kwam er op basis van een persbericht dat werd uitgestuurd door het studiebureau ARC-ION. Daarin laat ARC-ION weten dat het "door de Nationale Orde van Architecten (sic) in kortgeding werd gedagvaard omdat het bouwplannen heeft uitgetekend. Iets dat volgens de Orde enkel mag gebeuren door architecten."

Een al té simpele voorstelling van de feiten, oordeelt de Orde van Architecten – Vlaamse Raad. De achterliggende reden waarom ARC-ION door de Nationale Raad van de Orde van Architecten werd gedagvaard is dat uit diverse gegevens waarover de Nationale Raad beschikt, blijkt dat het beroep van architect onrechtmatig wordt uitgeoefend. Zo omvat het statutair doel van de vennootschap ARC-ION activiteiten die bij wet aan de architect zijn voorbehouden zoals ontwerpen van gebouwen en het toezien op bouwwerkzaamheden, en geeft ARC-ION op zijn website aan in te staan voor het uittekenen van voorontwerpen, bouwaanvraagplannen en uitvoeringsplannen. ARC-ION staat niet ingeschreven op een tabel van de Orde van Architecten, en de zaakvoerders en aandeelhouders beschikken niet over de vereiste diploma’s, voorwaarden waaraan een vennootschap moet voldoen, wil het bovengenoemde activiteiten uitoefenen. ARC-ION kan geen aan de architect voorbehouden diensten aanbieden. Toch wekt het voor de gemiddelde consument de indruk dat het kan optreden als architect.

 

Een brug te ver

Ook de stelling: "volgens de Nationale Orde van Architecten (sic) mag er dus geen enkele bouwkundig tekenaar of architect-assistent bouwplannen uittekenen op een architectenbureau in België" ontbreekt elke nuance.  Volgens de Orde van Architecten – Vlaamse Raad moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen bouwwerkzaamheden waaraan wettelijk de verplichte medewerking van een architect wordt gekoppeld, en bouwwerkzaamheden waarbij dit niet zo is. Is voor bouwwerkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning vereist dan dient de architect, behoudens een vrijstelling, plannen, zoals bouwaanvraagplannen, uitvoeringsplannen en detailplannen op te maken, zo dicteert de wet. Plannen voor bouwwerkzaamheden die niet zijn verbonden aan een stedenbouwkundige vergunning kunnen gerust door een niet-architect worden opgemaakt. Stellen dat bouwkundig tekenaars en architect-assistenten door de Orde worden herleid tot ontwerpers en tekenaars van keukens, badkamers en veranda’s, is laag bij de grond en meer dan een brug te ver. Ook de vrees dat "deze dagvaarding een volledige sector en opleidingsgroep op de helling zet" is verre van gegrond en neigt naar stemmingmakerij.

De Orde van Architecten – Vlaamse Raad geeft te kennen dat het ARC-ION dossier niet gaat over de werkzaamheden van tekenbureaus an sich. Het geeft wel aan van tussenbeide te komen wanneer studiebureaus en tekenbureaus onrechtmatig in het vaarwater terecht komen van de architect, door diensten en activiteiten aan te bieden waarvoor ze eigenlijk niet gemachtigd zijn. De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten werpt zich in de eerste plaats op als beschermer van het beroep van architect, de architecten zelf, van het algemeen belang en van de consument.  

De Orde van Architecten – Vlaamse Raad geeft verder ook aan hard te zullen optreden tegen alle vormen van het zich valselijk uitgeven voor architect en tegen architecten die fungeren als ‘naamlener’ en enkel en alleen hun handtekening zetten.

Bron: Orde van Architecten - Vlaamse Raad
Deel dit artikel:
Onze partners