NAV verwelkomt 2800ste lid en publiceert jaarverslag

Onlangs mocht de NAV haar 2800ste lid verwelkomen. Mathias Cosijns van het Gentse RUIM architectuur was de gelukkige die door de Vlaamse Architectenorganisatie in de bloemetjes werd gezet. Nooit eerder telde NAV zoveel leden. De organisatie wil deze symbolische kaap aangrijpen om de maatschappelijke rol van architecten te versterken en verder te bouwen aan een duurzame architectensector. Dat staat in hun zopas verschenen jaarverslag.

Volwaardige politieke gesprekspartner

Het jaarverslag van NAV is dit jaar behoorlijk indrukwekkend. In deze periode van ingrijpende veranderingen binnen de bouwsector is het volgens de organisatie dan ook van cruciaal belang dat ze haar stem laat horen en de politieke beslissingen die aan de basis liggen van deze veranderingen probeert te beïnvloeden. Concrete voorstellen die verder reiken dan de belangen van één enkele beroepsgroep lijken daarvoor het ideale middel. Door dit soort initiatieven is NAV in 2014 uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner van de politieke kabinetten, ongeacht hun politieke kleur.

 

Vlaams Bouwmeester en Scholen van Morgen

Een voorbeeld van zo’n concreet initiatief waar de NAV haar tanden in heeft gezet, is de discussie rond het team Vlaams Bouwmeester. NAV nam namelijk deel aan het publieke en het politieke debat met als munitie een reeks constructieve voorstellen die ze gedistilleerd had uit de ervaringen en opinies van haar leden.

Maar ook in het problematische dossier rond het DBFM-initiatief Scholen van Morgen liet NAV zich horen. Dit initiatief heeft volgens NAV-voorzitter Kati Lamens de belofte van een snelle en betaalbare inhaalbeweging niet kunnen waarmaken. Daarom richtte de Vlaamse Architectenorganisatie een werkgroep op die niet alleen een diepgaande analyse van de scheefgelopen situatie maakte, maar ook een aantal mogelijke krachtlijnen voor de toekomst formuleerde. “Want vandaag gaat het om scholen, maar morgen wordt misschien zorg- of andere architectuur gerealiseerd via DBFM-formules,” aldus de voorzitter.

 

Ontwerpwedstrijden lopen uit de hand

Niet alleen op het politieke niveau, maar ook voor privéaanbestedingen wil NAV een aantal problemen aankaarten. Zo is er de kwestie van de architectuurwedstrijden. Volgens Kati Lamens heerst er momenteel een echte wildgroei aan ontwerpwedstrijden en zijn de gestelde voorwaarden vaak dramatisch. Daarom is NAV samen met andere beroepsverenigingen en de Orde van Architecten voor een aantal specifieke gevallen naar de opdrachtgevers gestapt om hen uit te leggen waar het schoentje knelt. Ook in de toekomst zal de organisatie opdrachtgevers adviseren hoe ze hun wedstrijden moeten vormgeven. 

 

Nog meer indrukwekkende cijfers voor 2014

Ten slotte heeft NAV in 2014 ook vele bouwprofessionals bijgestaan met nuttige informatie. De werf- en opleveringsbezoeken, informatiesessies en cursussen van Vitruvius Academy lokten meer dan 9700 bezoekers. Tegelijk stonden ook de telefoons en de mailboxen van de organisatie roodgloeiend. De NAV-helpdesk verwerkte in totaal 3006 vragen, waarvan 29% over waterhuishouding, 24% over EPB en energie, 23% over juridische kwesties, 10% over management, 8% technische vragen, 5% deontologische en 1% fiscale. De kennisdatabank op www.nav.be kon op zo’n 146 000 unieke bezoekers rekenen terwijl www.zoekeenarchitect.be afklokte op 163 000 clicks, of zo’n 30 000 meer dan het jaar voordien. Het mag dus duidelijk zijn dat er meer en meer beweging komt in de bouwsector.

Deel dit artikel:

Onze partners