'Samenwerken met architect is wapen tegen malafide aannemers'

Ook de Orde van Architecten en NAV keken met verbijstering naar de Pano-reportage van 2 februari over bouwbedrog en malafide aannemers. De Orde van Architecten is bezorgd over dit soort wanpraktijken en leeft mee met de gedupeerden. "Hoe kunnen dit soort schrijnende situaties vermeden worden? Door samen te werken met een architect", klinkt het stellig bij de Orde. "Architecten kunnen niet alleen helpen om een goede aannemer te vinden en hem te sturen binnen het project, ze hebben ook een uitgebreide wettelijke verzekeringsplicht. De verzekeringsplicht van de aannemer op hetzelfde niveau brengen als dat van de architect, zou voor een nog betere bescherming van de consument zorgen", vindt NAV. 

"Ook wanneer de samenwerking niet wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is, bewijst de architect zijn enorme meerwaarde. De architect waakt over de investering en staat de opdrachtgever bij om het bouwbudget onder controle te houden; hij acteert met kennis van zaken en kan daardoor heel wat kopzorgen besparen; hij adviseert bij de uitvoering van de werken; hij is een evenwaardige gesprekspartner voor de aannemer. De versoepelingen die het ondernemerschap moeten vergemakkelijken en de gewijzigde faillissementswet maken dat een goede begeleiding van de opdrachtgever alleen maar belangrijker wordt", aldus de Orde. 

"Met een architect als rechterhand staat de bouwheer ook sterker in discussies, of het nu om bouwtechnische of financiële zaken gaat. Hij kan de facturen van de aannemer vóór betaling controleren en voert ook een controle uit op de kwaliteit van de werken. Hij houdt de relatie met de aannemer kortom zakelijk en professioneel", vult NAV aan. NAV wijst ook op de verzekeringsplicht die voor een architect veel uitgebreider is dan voor een aannemer. "Sinds 2018 zijn ook aannemers verplicht verzekerd, maar beperkt: enkel voor de tienjarige aansprakelijkheid, enkel voor bepaalde werken en enkel binnen bepaalde woningbouwprojecten. De verzekeringsplicht van de architect is veel uitgebreider. Daardoor is een consument optimaal beschermd bij eventuele fouten door een architect, maar blijft hij grote risico’s lopen bij fouten door een aannemer. Bovendien komt bij een faillissement van de aannemer de aansprakelijkheid door de in solidumregeling toch bij de architect terecht, waardoor die vaak opdraait voor een fout gelopen bouwproject, ongeacht wie verantwoordelijk is voor de fouten. NAV dringt er dan ook op aan om die verzekeringsplicht ook voor aannemers uit te breiden. Enkel met lat die even hoog ligt voor iedereen, is de consument optimaal beschermd."
 

Orde van Architecten distantieert zich van ingenieur-architect uit reportage

De ingenieur-architect uit de Pano-reportage is niet ingeschreven bij de Orde van Architecten en is bijgevolg niet gerechtigd om het beroep van architect uit te oefenen, noch mag hij de titel van architect dragen. De Orde van Architecten wil er op wijzen dat de hoedanigheid van aannemer en de hoedanigheid van architect onverenigbaar zijn. Een persoon kan en mag nooit én aannemer én architect tegelijk zijn. Dit is strijdig met de wet en kan onderwerp zijn voor gerechtelijke vervolging. Ook wie zich uitgeeft als architect zonder ingeschreven te zijn bij de Orde van Architecten is strafbaar en riskeert gerechtelijke vervolging. In tegenstelling tot een aannemer, is een architect bovendien wettelijk gehouden aan zijn beroepsplichten en kan hij ter verantwoording worden geroepen door de Orde van Architecten, met een mogelijke tuchtsanctie tot gevolg.

Bron: Orde van Architecten - Vlaamse Raad / NAV
Deel dit artikel:
Onze partners