Toekomst Brussels bouwmeesterschap onderwerp van verhitte discussie

Francis Metzger beschrijft Kristiaan Borret in Le Soir als iemand die tekortschiet in zijn rol, ondanks hoge verwachtingen bij zijn aanstelling.

De recente kritiek geuit door Francis Metzger, professor aan de ULB en voorzitter van de Franstalige Orde van Architecten, op de huidige Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret leidt tot verdeeldheid binnen de architectuursector. Deze kritieken, geuit in een interview met Le Soir, hebben niet alleen tot een tegenreactie geleid in de vorm van een petitie maar hebben ook politieke aandacht getrokken betreffende de functie en toekomst van het bouwmeesterschap.

Francis Metzger beschrijft Kristiaan Borret in Le Soir als iemand die tekortschiet in zijn rol, ondanks hoge verwachtingen bij zijn aanstelling: "Hij heeft de functie niet kunnen belichamen." Verder bekritiseert hij Borret's gebrek aan praktische ervaring en lidmaatschap bij de Orde van Architecten, wat volgens hem afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van Borret als 'superarchitect'.

 

Voorstel tot hervorming

Metzger pleit voor een hervorming van het bouwmeesterschap naar een model van een expertencommissie, gelijkaardig aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Dit voorstel, opgenomen in het verkiezingsmemorandum van de Orde van Architecten, suggereert dat een dergelijke commissie beter geëquipeerd zou zijn om geïnformeerde adviezen te verstrekken die de bouwmeester momenteel verschaft.

 

Tegenreactie

Een groep architecten, waaronder Lisa De Visscher, Gilles Debrun, Ward Verbakel en Nicolas Hemeleers, reageerde sterk tegen Metzger's uitlatingen en voorstellen. Zij stellen dat de rol van de bouwmeester, die volgens hen een 'radicale transformatie in het Brussels architectuurbestuur' teweeg heeft gebracht, niet moet worden ondermijnd. Hun petitie, ondertussen ondersteund door meer dan 800 handtekeningen van zowel lokale als internationale architecten, benadrukt het belang van onafhankelijkheid en transparantie in deze functie.

 

Politieke en professionele scheidslijnen

Het debat heeft ook politieke resonantie gevonden, met partijen zoals MR en Les Engagés die openstaan voor Metzger's voorstel. Tegelijkertijd bestaat er een duidelijk verschil in visie tussen de Franstalige en Nederlandstalige Orden van Architecten, waarbij de laatste de huidige structuur van het bouwmeesterschap als voorbeeldig beschouwt.

De discussie rond de toekomst van het Brussels bouwmeesterschap belicht aldus een spanningsveld tussen generaties en visies binnen de architectuurwereld. Terwijl sommigen pleiten voor een structuurverandering naar een commissiemodel, verdedigen anderen de huidige aanpak die het architectuurbeleid in Brussel ingrijpend heeft veranderd. Het debat is nog lang niet beslecht en zal waarschijnlijk blijven resoneren in zowel professionele kringen als politieke arena's.

 

De petitie ter verdediging van het Brussels bouwmeesterschap kun je ondertekenen via deze link. Het opiniestuk van Lisa De Visscher, Gilles Debrun, Ward Verbakel en Nicolas Hemeleers vind je hier.

Bron: BRUZZ
Deel dit artikel:
Onze partners