Samen sterk in tijden van crisis: NAV, BVA en de Orde communiceren gezamenlijk rond corona

Positieve kanten heeft de coronacrisis niet, maar uit de gezamenlijke communicatie die Netwerk Architecten Vlaanderen, de Beroepsvereniging voor architecten en de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten met steun van de Federatie van de Architectenverenigingen van België uitstuurden, blijkt wel dat de donkere periode zorgt voor eensgezindheid. Onder het motto ‘samen sterk in tijdens van crisis’, leggen de partijen in volgend artikel uit wat een architect wel of niet dient te ondernemen tijdens de coronacrisis op het vlak van werfoverleg- en controle.

Er bereiken er ons veel vragen over het voortzetten van lopende werven met respect voor de maatregelen vanwege de federale overheid inzake ‘social distancing’. Het is voor u als architect moeilijk om in dat verband werfoverleg en werfcontrole uit te voeren op een normale werkwijze. Wat dient u dan wel of niet te ondernemen? Hierbij meer verduidelijking.


Wees voorzichtig en vermijd risico’s

Conform de officiële berichten die we hebben ontvangen, kunnen activiteiten op bouwwerven enkel en alleen maar doorgaan mits het strikt respecteren van de regels van ‘social distancing’.

 We moedigen u daarom aan om heel voorzichtig te zijn in de wijze waarop het werfoverleg en de werfcontrole alsnog zouden doorgaan. Misschien kan u de werfcontrole doen nadat de arbeiders zijn vertrokken en dit verder met digitale communicatiemiddelen afhandelen? Maar misschien is dit niet mogelijk en dient u uw opdrachtgever te verwittigen dat u uw taken als architect niet meer naar behoren kan verrichten. Het is en blijft belangrijk dat u ten allen tijden aan uw informatieverplichtingen blijft voldoen.

Zolang de bouwbedrijven niet uit eigen beweging hun activiteiten stopzetten, wordt van u als architect immers verwacht om de werken te controleren conform de wet, tenzij u als architect conform de regels van ‘social distancing’ dit niet meer veilig kan uitvoeren. Dan kan u tijdelijke overmacht inroepen en uw taken tijdelijk neerleggen als architect mits voorafgaandelijke toetsing van uw contractuele voorwaarden. Win hier ook zeker voorafgaand juridisch advies in en beoordeel case per case. Ga zeker niet overhaast te werk; noch in de controle, noch in het stopzetten van uw taken als architect.

De vrije beroepen zijn in het kader van de coronacrisis overigens bij ministerieel besluit gecatalogeerd als ‘essentieel’, wat verplaatsingen en contacten zeker rechtvaardigt, maar enkel mits grote voorzichtigheid in acht te nemen. U kan dus enkel en alleen maar doorwerken zolang dit kan binnen de FOD richtlijnen en deze strikt na te leven en welke door de politie zullen gecontroleerd worden. Deze kunnen ook elke dag aangepast worden. Volg dus goed op dat vlak de nieuwsberichten vanwege de overheid, de Orde van Architecten en uw beroepsvereniging(en).

NAV, BVA en de Orde van Architecten zullen, met de steun van de FAB, er in elk geval bij de overheid voor ijveren om tijdelijke overmacht, door het niet kunnen respecteren van de FOD richtlijnen, te aanvaarden als een geldige reden voor het tijdelijk opschorten van de wettelijk verplichte werfcontrole door de architect.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft. Ondertussen wensen wij u veel goede moed.

Dirk Mattheeuws, voorzitter NAV
Marnik Dehaen, Voorzitter Orde van Architecten - Vlaamse Raad
Herman Jult, voorzitter BVA

Bron: NAV
Deel dit artikel:
Onze partners