Orde kijkt strenger toe op naleving stagevergoeding: 14 procent wijkt af van stagecontract

Uit een recente anonieme bevraging* bij 415 stagiairs (stageperiode 2013-2019), uitgevoerd door de Orde van Architecten, is gebleken dat contractuele afspraken tussen stagiairs en stagemeesters niet altijd worden nageleefd door de stagemeester. Zo gaf 14 procent van de deelnemende stagiairs aan dat ze niet werden vergoed conform het afgesloten contract.

Bij 4 op de 5 van de niet-correct vergoede stagiairs week de ontvangen vergoeding af van het bedrag dat contractueel werd bepaald. 2 op 5 van hen gaf aan dat de betalingen te laat gebeurden.

14 procent afwijkingen is 14 procent te veel, zo vindt de Orde van Architecten. “We tillen dan ook zwaar aan dit soort inbreuken. Het is niet alleen een heel verkeerd signaal naar een toekomstige generatie architecten. Door het niet naleven van het contract begaat de stagemeester ook een deontologische fout die onderhevig kan zijn aan een tuchtmaatregel. De minimale stagevergoedingen gelden voor heel Vlaanderen en worden dus in alle provincies voor alle stagecontracten toegepast”, aldus de Orde.
 

Een correct loon start bij de stage

Vooraleer de stage kan aanvangen, dient het contract dat werd afgesloten tussen stagiair en stagemeester ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de provinciale raad. Elk stagecontract wordt door de provinciale raad bijgehouden tijdens de volledige duurtijd van de stage. Als gevolg van de resultaten van de enquête zullen de provinciale raden er nog strenger op toezien dat de stagiair wordt vergoed conform het stagecontract. Wanneer een stagemeester een deontologische inbreuk begaat, zal de Orde gepast optreden.

“Gezien we als architect correct willen vergoed worden voor onze prestaties, is het niet meer dan logisch dat ook onze stagiairs correct worden vergoed. Aan stagiairs willen we de boodschap geven om elke vorm van inbreuk te melden bij de provinciale raad of bij het team stage. De voorzitters van de provinciale raden zijn de vertrouwenspersonen waar dergelijke inbreuken kunnen worden gemeld; we raden aan om hier gebruik van te maken”, aldus de Orde. “Bij dit alles mogen we natuurlijk niet vergeten dat de grote meerderheid van de stagemeesters zich wél houdt aan de contractuele afspraken.”

Klik hier voor de richtlijn voor het minimum uurloon voor stagiairs

* Voor de enquête werden 3.240 (voormalige) stagiairs aangeschreven. 415 van hen, of 13%, namen hier effectief aan deel.

 

Bron: Orde van Architecten

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage