Architecten gevrijwaard van aanwezigheidsregistratie op de werf

Vanaf 1 januari 2016 moeten architecten hun aanwezigheid op de werf niet meer verplicht registreren. Aangezien sociale fraude binnen het beroep onbestaande is, zullen architecten wanneer het 40-puntenplan in een wet wordt gegoten, bespaard blijven van de administratieve rompslomp die deze registratie met zich meebrengt. Vele anderen zullen zich daarentegen voor de eerste keer wel moeten registreren.

Sociale fraude

Sinds 1 april 2014 is aanwezigheidsregistratie verplicht op werven groter dan €800.000. Deze regel werd in het leven geroepen om een betere inkijk te hebben op de betrokken werven en om zo sociale dumping en illegale tewerkstelling op de bouwwerf tegen te gaan. De registratie geldt voor aannemers, veiligheidscoördinatoren en architecten die behoren tot de bouwdirectie. Aangezien het risico op sociale fraude binnen het architectenberoep echter onbestaande is, worden architecten vanaf 1 januari 2016 gevrijwaard van deze verplichting.

 

40-puntenplan

 Een werkgroep bestaande uit diverse partners binnen de bouwsector en een aantal overheidsinstanties stelde begin juli een 40-puntenplan op om de sociale fraude in België aan te pakken. Een belangrijke maatregel is de grondige herziening van de aanwezigheidsregistratie op de werf. De Orde van Architecten - Vlaamse Raad steunt elk initiatief tegen sociale dumping en illegale tewerkstelling, maar is een groot voorstander van de afschaffing van de aanwezigheidsregistratie voor architecten. Dit omdat de regel voor architecten zijn doel mist en enkel administratieve rompslomp met zich meebrengt. Als het 40-puntenplan definitief in een wet wordt gegoten, betekent dit wel dat veel andere aanwezigen op de werf zich voor de eerst maal wel moeten registreren. Onder andere betonmixers, actieve vennoten, bouwers van torenkranen, stellingbouwers, buitenlandse leerling-stagiairs die werken uitvoeren, project- en werfleiders en ploegbazen worden zo in het toepassingsgebied opgenomen. Bovendien zal de aanwezigheidsregistratie vanaf 1 januari 2016 van toepassing zijn op bouwwerven vanaf €500.000 en in de toekomst op alle bouwwerven. De initiatiefnemers van het 40-puntenplan mikken zo op meer eenvoud en duidelijkheid op het terrein.

Deel dit artikel:

Onze partners