4 A-Z Lezingen architectuur

A-Z lezingen staat voor de nieuwste visies en ontwikkelingen op vlak van design, architectuur en kunst. Internationale namen afgewisseld met Belgische deskundigen brengen een waaier aan actuele thema’s die naast professionals, ook een breder publiek zullen beroeren. Architectuurwijzer heeft dit jaar voor de architectuurlezingen in Z33 in Hasselt 4 sprekers uitgenodigd: 6a architects (5 feb), Bovenbouw (19 feb), De Gouden Liniaal (5 maart) en Monadnock (19 maart).
A-Z lezingen staat voor de nieuwste visies en ontwikkelingen op vlak van design, architectuur en kunst. Internationale namen afgewisseld met Belgische deskundigen brengen een waaier aan actuele thema’s die naast professionals, ook een breder publiek zullen beroeren. Architectuurwijzer heeft dit jaar voor de architectuurlezingen in Z33 in Hasselt 4 sprekers uitgenodigd: 6a architects (5 feb), Bovenbouw (19 feb), De Gouden Liniaal (5 maart) en Monadnock (19 maart).


6a architects (UK) werd in 2001 in Londen opgericht door Tom Emerson en Stephanie Macdonald nadat ze elkaar ontmoetten in de Royal College of Art. Hun praktijk bouwt aan een sterke reputatie in galeries voor hedendaagse kunst, en educatie- en residentieprojecten in historische omgevingen. Recente projecten zijn onder meer de uitbreiding van de South London Gallery dat gelauwerd werd met de New London Architecture Award 2011 en de Civic Trust Award Commendation 2012. Tijdens de lezing zal Tom Emerson ook spreken over zijn ervaringen als docent binnen de architectuuropleiding ETH in Zurich.Raven Rox, het centrum voor hedendaagse kunst van 6a architects in Spitafields, Londen


Op zoek naar de latente betekenissen van de architectuur, ontwikkelde Bovenbouw een ontwerppraktijk gekenmerkt door een intense wisselwerking tussen bouwen en beschouwen. Geïntrigeerd door noties als concept en context, eigentijdsheid en dagelijksheid, functie en constructie, graaft Bovenbouw in de betekenislagen van de architectuur. Bovenbouw probeert de rol van de architect te herdenken en daarbij theorie en ontwerp als gelijkwaardige instrumenten in te zetten. In een sequens van zoeken, vinden, uittesten, nuanceren en onderbouwen ontstaan architectuurprojecten, niet als een explicitering van een bepaald idioom maar als een momentum in een pensée en chantier. Daarbij wordt elk gebouw een beschouwing over het bouwen.
Het Regatta-project van Bovenbouw op Linkeroever in Antwerpen


De Gouden Liniaal Architecten is een jong en dynamisch architectenbureau uit Genk. Hun praktijk is niet gebonden aan een typsiche stijl, stroming of tendens. In de benadering van de opdrachten probeert de Gouden Liniaal een consequente en zelfkritische houding aan te nemen en te handhaven. Men voelt zich wél gebonden aan de tijd waarin we leven en de plaats waarop we werken. Met gebouwen proberen ze het moment en de plek te vatten in een eigentijdse en ‘lokale' architectuur te maken. Geen tijdloze gebouwen, maar gebouwen die de tijd doorstaan. Het ‘maken' krijgt veel aandacht in elk ontwerpproces met een doorgedreven onderzoek naar de constructieve logica, de eigenheid van materialen en de technieken waarmee ze verwerkt kunnen worden. Gebouwen met een sterke identiteit en een krachtige expressie ontstaan door het streven naar terughoudendheid, concreetheid en een gevoelsmatige aanpak.
Het kantoor van De Gouden Liniaal Architecten in Genk


Een versneld afgespeelde film toont een opname van een stad over een periode van honderd jaar. Zichtbaar wordt dat het stedelijk weefsel bestaat uit elementen die met verschillende snelheden veranderen. De gebouwen veranderen zeer langzaam. Ze vormen vaste structuren die meerdere tijdperken, gebruiksfuncties en modeverschijnselen kunnen overleven. Gebouwen zijn traag en vormen het harde materiaal van de stad. Vergelijkbaar met een Monadnock, het type berg dat ontstaat doordat al het materiaal eromheen verdwijnt na een langdurig proces van erosie. Alleen het hardste gesteente blijft over." Job Floris en Sandor Naus richtten samen in 2006 Monadnock op en laten zich leiden door deze verwondering en visie over architectuur en gebouwen.
De kerk Valersirkelen van Monadnock, in Valer, Noorwegen


Praktisch

Dinsdag 5 en 19 februari en 5 en 19 maart 2013 telkens om 20u Zebrazaal, Z33 Hasselt. Lezing kost 5 euro, 3 euro voor studenten. Reserveren kan via www.a-zlezingen.be.

Na de lezing is er de mogelijkheid om iets te drinken en na te praten met de spreker. Architectuurwijzer kan u contacteren via info@architectuurwijzer.be, 0476/93.11.62.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage