Architectuurwijzer: "Het wegvallen van de provincie is een grote uitdaging"

In aanloop naar de Dag van de Architectuur 2015 laat Architectura.be de architectuurorganisaties aan het woord die het programma van die dag mee vorm geven. Welke evenementen vinden er in de regio van de organisatie plaats? En hoe omschrijft de organisatie haar architectonische identiteit? Artistiek directeur van Architectuurwijzer uit Hasselt Roel De Ridder doet de Limburgse architecturale aanpak uit de doeken. 

Welke zijn de meest in het oog springende projecten die er tijdens de DVDA te bezichtigen zijn in jouw regio/stad? 

Wij kijken vooral uit naar de lezing van Ellen Van Loon OMA, die plaatsvindt op 7 oktober in C-mine in Genk. 

 

Wat is typisch voor de architectuur in jouw regio/stad? 

Het algemene kwaliteitsniveau verschilt erg van stad tot stad. De regio heeft cultureel  een zekere achterstand opgelopen, maar haalt dat misschien – langzaamaan – weer in: met C-Mine, de oude gevangenis is Hasselt …

Op bepaalde uitzonderingen na  - er zijn in Limburg wel degelijk steden en gemeenten met een voorbeeldige visie op ruimtelijke ordening- hebben de Limburgse steden en gemeenten, publieke en private bouwheren blijkbaar een soort angst van internationale wedstrijden en zelfs van procedures bij de Vlaams Bouwmeester. Het gebeurt te weinig en dat komt het algemene ambitieniveau van de regio niet ten goede.    

 

Wat vormen de belangrijkste architectonische uitdagingen voor de volgende jaren en decennia?  

Het wegvallen van de provincie, nu al op cultureel/mensgebonden vlak, is een grote uitdaging. Reconversieprojecten mogen ambitieuzer. Limburg dreigt kansen te missen op dat vlak. De steden en gemeenten moeten zich ontwikkelen tot goede bouwheren. De architectuurcultuur heeft de opdracht om haar zin duidelijk te maken, ook bij private partijen – er wordt nog te veel middelmaat gebouwd door  ontwikkelaars (om over de achterliggende grondpolitiek nog te zwijgen).

 

Wat zijn de krachtlijnen van jouw architectuurorganisatie? Op welke thema’s leggen jullie vooral de nadruk?

Stedelijkheid in de regio, niet zozeer als ‘meer bouwen’ of verdichten, maar als attitude: complexe maatschappelijk-ruimtelijke uitdagingen niet uit de weg gaan. Ontwerpen inschakelen als (onderzoeks)methodiek voor allerhande maatschappelijke fenomenen. De kracht van het ontwerpen tonen en inspireren.

 

Van welke evenementen of projecten van jouw organisatie de volgende jaren verwacht je veel? 

Stad Limburg: een nieuw e-platform en allerhande projecten die draaien rond ontwerpend onderzoek in de regio. 

Bron: Architectuurwijzer

Deel dit artikel:

Onze partners