Herbestemming Sint-Hubertuskerk

Het Vlaams Architectuurinstituut neemt de Sint-Hubertuskerk, eigendom van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Berchem, in erfpacht en herbestemt 'Hubert’, zoals het VAi graag naar zijn toekomstige thuis verwijst. De kerk krijgt een nieuwe invulling en zal onderdak bieden aan de collectie architectuurarchieven, een bibliotheek en kantoren van het VAi. 

Het ontwerp van ectv architecten berust op vier uitgangspunten die nauw aan elkaar zijn verbonden: ‘beter binnenkomen dan doorwaden’, ‘schoon schip’, ‘voorbij de viering’ en ‘gastvrijheid’.