COLLOQUIUM. Gevonden architectuur (UHasselt, 5-7 september 2023)

Tijdens het Festival van de Architectuur vindt in UHasselt een internationaal colloquium plaats dat focust op ingrepen in de bestaande omgeving, of ‘as found architecture’. Verwacht je aan meer dan zestig lezingen, debatten en presentaties van academici, docenten en architecten over het hergebruik van bestaande gebouwen. Inschrijven kan via de website van Festival van de Architectuur. Tot 15 juni genieten ‘early birds’ van een verlaagde toegangsprijs.

Twee keynote sprekers zetten de toon voor het programma van het colloquium. Markus Berger is programmaleider van de masteropleiding Adaptive Reuse aan de Rhode Island School of Design. Hij bespreekt de ecologische, economische, sociale en esthetische impact van een ‘reparatie-cultuur’. Thordis Arhenius is architect en docent aan het Royal Institute of Technology in Stockholm. Zij focust op betekenis en betekenisverandering van erfgoed doorheen de tijd.  

Het programma valt uiteen in vier overkoepelende onderwerpen:

  1. Architecturale experimenten om in te grijpen in gevonden architectuur 

Deze sessie onderzoekt experimentele ruimtelijke strategieën voor bestaand gebruik. Hoe verhoudt het interieur zich tot de buitenruimte? Wat is het belang van leegte? En welke rol speelt verwijdering als het gaat over het behoud van erfgoed? We zoeken naar nieuwe benaderingen om conventionele praktijken ter discussie te stellen en presenteren een reeks experimenten.  

  1. De vertaling van gevonden architectuur: verhalen en betekenis 

De herinrichting van historische sites verandert de oorspronkelijke betekenis en introduceert nieuwe verhalen. Architecten treden in dialoog met het verleden. Je zou hen kunnen beschouwen als vertalers, die de betekenis van een bestaand gebouw overbrengen op een nieuw ontwerp. Hoe documenteren en beveiligen we de immateriële dimensie van een gebouw? Welke waarden hanteren we daarbij? En hoe gaan we om met de controversiële geschiedenis van een site?  

  1. ‘As Used’: de verduurzaming van het bestaande gebruik 

Historische gebouwen zijn betaalbaar en veranderlijk, maar verliezen die twee kenmerken tijdens de transformatie ervan. Hoe behouden we ook na de transformatie de mogelijkheid tot aanpassing? En welke strategieën hebben we nodig om de waarde voor de lokale gemeenschap te vrijwaren? In deze sessie verkennen we alle vormen van bestaand gebruik, van verzet tot formele betrokkenheid.  

  1. Hergebruik in het onderwijs – onderwijs hergebruikt 

In deze sessie onderzoeken we hoe het architectuuronderwijs hergebruik en duurzaamheid omarmde de afgelopen jaren. We gaan dieper in op pedagogische methoden voor de lezing van de gebouwde omgeving. Hoe beïnvloeden bestaande kaders en structuren de vorming van het curriculum en onderwijsproces?

Meer info over het colloquium vind je hier.

Deel dit artikel:
Onze partners