Jonge architecten claimen publieke ruimte De Singel

Het Vlaams Architectuurinstituut en De Singel lanceren Tafelzetting, een gloednieuwe outdoor tentoonstellingsreeks door en over jonge architecten. Het speelveld is het voorplein van De Singel, een installatie met vitrinetafels vormt het kader voor een wisselend schouwspel. Laura Muyldermans, de ontwerper van Tafelzetting, geeft het startschot van de eerste editie. De tentoonstelling loopt van 21 januari tot 6 maart. 

De positie van jonge architecten

Tafelzetting is de volgende etappe binnen een traditie van jonge architectuur in De Singel. Gevestigde namen vinden er al sinds de jaren 1980 een podium om hun vroege oeuvre te tonen (‘Jonge Architectuur in België’ in 1988 en ‘35m³ jonge architectuur’ in 2005). Ook vandaag worden jonge architecten uitgedaagd om hun eigen positie te bepalen ten opzichte van de discipline, complexe ruimtelijke situaties en maatschappelijke vraagstukken.
 

“Misschien is het project wel gelukt, wanneer het mislukt. Ik hoop stiekem dat niet iedereen eenduidig lovend of veroordelend is en dat er een discussie ontstaat. Wie weet staat het na één week vol graffiti?” - Laura Muyldermans, architect en ontwerper Tafelzetting


Tafelzetting

Het voorplein van De Singel verbeeldt de kakofonie waarin jonge architecten een eigen praktijk opstarten. De veelvormige grenzen van de asfaltvlakte vormen de perfecte achtergrond voor de tentoonstellingsreeks. Elke architect die er tentoonstelt, beschikt over een set tafels met attributen, ontworpen door Laura Muyldermans. De tafels zijn niet alleen een installatie waarin de ontwerpers hun werk tonen, maar dagen hen ook uit om ruimtelijk positie in te nemen op het voorplein.


Dialoog

Het begrip dialoog staat centraal in het werk van de Brusselse architect Laura Muyldermans. Aan de basis van haar werk staan de gesprekken met medeontwerpers, gebruikers en andere betrokken partijen. Maar ook de projecten zelf gaan het gesprek aan met hun omgeving. Muyldermans’ ontwerpen spelen vaak met zeer herkenbare of zelfs gevonden vormen, zoals elektriciteitsmasten (Pyloon), balustrades (Sideline) en tafels (Tafelzetting). Ze speelt in op een gedeeld referentiekader om zo nieuwe interacties uit te lokken en de blik op de ruimte te sturen.

Ook met de installatie Tafelzetting zoekt Muyldermans op verschillende niveaus naar dialogen. Het is in de eerste plaats een uitnodiging om elkaar in de publieke ruimte te ontmoeten, op de drempel tussen De Singel en de Desguinlei. Het is ook de eerste stap in een langlopend gesprek met jonge architecten. Zij zullen de tafels telkens anders positioneren en invullen met hun werk. Tafelzetting #0 toont een selectie projecten van Laura Muyldermans waarbij dialoog en publieke ruimte een centrale rol innemen, net als in de installatie zelf.

Bron: VAi
Deel dit artikel:

Onze partners