Aandachtspunten bij het plaatsen van een groendak

Het plaatsen van een groendak is geen sinecure. De opbouw en de beplanting verschilt naargelang het een extensief, semi-intensief of intensief groendak betreft, en bovendien zijn er heel wat restricties waar plaatsers van groendaken zich aan moeten houden. In dit artikel zetten we de belangrijkste aandachtspunten even op een rijtje.
Het plaatsen van een groendak is geen sinecure. De opbouw en de beplanting verschilt naargelang het een extensief, semi-intensief of intensief groendak betreft, en bovendien zijn er heel wat restricties waar plaatsers van groendaken zich aan moeten houden. In dit artikel zetten we de belangrijkste aandachtspunten even op een rijtje.


Opbouw

Elk type groendak vereist een specifieke opbouw. Deze is daarenboven afhankelijk van het project in kwestie. Over het algemeen zijn dit de verhoudingen:

Opbouw extensief groendak(opbouwhoogte 13cm / verzadigd gewicht 60-100kg/m²)

1.    Absorberende beschermdoek
2.    Drainageplaat
3.    Filterdoek
4.    Daksubstraat extensief 5cm
5.    Vegetatie (stekken, voorgekweekte sedumrollen)


Opbouw semi – intensief groendak (opbouwhoogte 15-20cm / verzadigd gewicht 200-300kg/m²)   

1.    Absorberende beschermdoek
2.    Drainageplaat
3.    Filterdoek
4.    Daksubstraat semi-intensief 12-18cm
5.    Vegetatie (voorgekweekte planten: grassen, kruiden, etc.)


Opbouw intensief groendak (opbouwhoogte 20-60cm / verzadigd gewicht > 300kg/m²)

1.    Absorberende beschermdoek
2.    Drainageplaat (uiteraard dikker dan de extensieve drainage platen)
3.    Filterdoek
4.    Daktuinsubstraat intensief > 20cm
5.    Beloopbare daktuinbeplanting (grasveld, bomen, struiken, etc.)

Beplanting

Elk type groendak heeft z’n typische eigen beplanting. Op een extensief groendak groeien voornamelijk sedumplanten. Dit zijn vetplanten die van nature voorkomen op zeer droge, voedselarme, warme of koude UV‐rijke plaatsen zoals heide, kiezelstranden en kale rotsen. Er bestaat een heel gamma van mogelijke sedums die geschikt zijn voor een groendak. Meestal opteert men voor een mengeling van een zestal soorten. Op een semi - intensief groendak is de plantenkeuze iets uitgebreider en kan men bijvoorbeeld ook grassen en kruidachtige gaan aanplanten. Op een intensief groendak tot slot, zijn de mogelijkheden qua planten quasi onbeperkt. Niet alleen planten, maar ook struiken en bomen komen in aanmerking.


Restricties

Er zijn tal van zaken waar je bij plaatsing van een groendak rekening mee moet houden, zoals:

-    Belasting: Het dak moet een belasting van minimaal 95 kg/m² tot maximaal 110 kg/m² aankunnen. Een extensieve begroening is niet zwaarder dan een bedekking met grind. Bij intensieve groendaken loopt het gewicht al snel op tot boven 300 kg/m². Het is dan ook best om een ingenieur stabiliteit in te schakelen wanneer men dit aanlegt.

-    Waterdichting: Het dak moet vakkundig bedekt en waterdicht zijn. Deze dakdichting kan uit EPDM, bitumen of PVC bestaan (dakdichtingen uit metaal, dakpannen of golfplaten zijn niet geschikt voor groendaken).

-    Wortelwerende laag: indien uw waterdichtingslaag niet wortelwerend is, dient u een wortelwerende laag aan te leggen alvorens u overgaat tot de effectieve plaatsing van het groendak. Een professionele dakdekker kan u hierbij bijstaan.

-    Helling: Het dak moet een helling hebben tussen 0,5 en 10 graden. Er mogen op het dak immers geen waterplassen blijven staan die dieper zijn dan 1 à 2centimeter. Daken met een hellingsgraad groter dan 10 komen ook in aanmerking, maar worden best geïnstalleerd door een erkend plaatser. Deze persoon komt ter plaatse een voorstudie maken en adviseert de klant aan de hand van zijn bevindingen.

-    Dakrand: De dakrand rondom het dakoppervlak moet ongeveer twintig centimeter hoog zijn. Indien dit niet het geval is, dient u een steriele grindstrook van minimum twintig centimeter te voorzien. Deze vermijdt dat de wortels van de planten de dakranden beschadigen.

-    Afwatering: Voor een toereikende afwatering van het dak zijn afvoeren nodig. Voorzie bij de aanschaf van
het groendak telkens één controleschacht per afvoer. Deze verhindert uitspoeling van het substraat.

-    Oriëntatie: Het dak mag niet noordelijk georiënteerd zijn en moet minstens 5 à 6 uur blootgesteld worden aan zonlicht om een optimale werking te bekomen.

-    Onderhoud: Voorzie grindstroken van minimaal 20cm breed rondom schoorstenen, elektrische toestellen, aangrenzende vensters e.d. Dit vergemakkelijkt onderhoud en controle.

Wetgeving

Er is niet meteen een wetgeving die bepaalt hoe een groendak geplaatst moet worden. Wel zouden er binnenkort eurocodes komen die gericht zijn op dakbegroening. Door de vele positieve ecologische en economische voordelen krijgt men voor de plaatsing van groendaken subsidies die de prijs van de aanleg soms met de helft kunnen reduceren. Het totale bedrag van de subsidies verschilt van gemeente tot gemeente.


Bron: Ecoworks

Deel dit artikel:
Onze partners