Abscis Architecten realiseert sociaal woonproject met knipoog naar kloosterverleden

In hartje Oosterzele werd door scholencampus IZOO beslist om enkele leegstaande gebouwen vrij te geven en zo de plek nieuw leven in te blazen en op te waarderen. Een kolfje naar de hand van Abscis Architecten. De erfgoedkundig waardevolle kloostergevel aan de straat blijft behouden en maakt deel uit van een nieuwbouw van 39 sociale appartementen met polyvalente ruimte (casco) en ondergrondse parkeergarage.

De overige vrijgekomen gebouwen worden gesloopt wegens verouderd en onvoldoende kwaliteit. Ook bleek de bestaande indeling van leslokalen en schoolgerelateerde ruimtes weinig praktisch om op een goede manier deze gebouwen te herbestemmen tot sociale appartementen.

De gevel van het klooster en de aanpalende kapel zullen worden behouden. Deze staan op de inventaris van Onroerend Erfgoed en maken deel uit van het collectief geheugen van Oosterzele. De twee gevels worden geïntegreerd in het project, waarbij er omzichtig wordt omgesprongen met de eigenheid van beide bouwstijlen en hun unieke karakter. De bestaande kapel op de site wordt herbestemd.

Achter de kloostergevel wordt een nieuwbouw opgetrokken die dezelfde bouwdiepte, dakhelling en nokhoogte aanhoudt als het bestaande klooster. De nieuwbouw past zich zo in binnen het bestaande gabariet. Enkele transparante terrasjes tonen aan het dorp dat er achter deze gevel wel degelijk een nieuwe functie schuilgaat.


Ingetogen binnentuin

De nieuwbouw werd ontworpen als een aaneengesloten bebouwing in U-vorm. Deze vormt een nieuwe gevel als begrenzing van het park en creëert door diezelfde beweging een rustige ingetogen binnentuin in het gebouw. Een rondgang rond deze binnentuin bedient op elk niveau de verschillende appartementen. Het is een knipoog naar de oude kloostergang en maakt dat verschillende types van appartementen kunnen worden gerealiseerd. Zo zijn de appartementen achter de kloostergevel hoofdzakelijk gericht op het dorp, de appartementen in de achterbouw op het nieuw aan te leggen park, en de appartementen in het midden op de rustige binnentuin - waardoor ze een meer intiem karakter krijgen.


In verbinding met de school

De relatie met de school in dit verhaal wordt niet genegeerd. Zo leerde een voorbespreking dat beide partijen voorstander zijn om de ruimte tussen beide gebouwen vrij te maken van mechanisch verkeer. De bestaande kiss&ride-zone aan de straat blijft behouden zodat de ruimte tussen de kapel en de school kan worden ingericht als een open ruimte waarlangs kinderen te voet of op de fiets de school binnen gaan.

Bron: Abscis Architecten
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners