Architecten VLDL ontwerpt wijkcentrum Abeel, een huiskamer voor de buurt

Het wijkcentrum Abeel is de nieuwe thuis voor het gemeenschapsleven in de sociale woonwijk Mahatma Ghandi in Mechelen. Naast de dienstverlening als lokaal dienstencentrum en OCMW is het wijkcentrum ook de thuisbasis van de wijkmanager, de dienst wijkonderhoud en de wijkagent. Daarboven is het de nieuwe thuisbasis van het verenigingsleven in de buurt, waar clubs en bewoners kunnen sporten en ontspannen. Door ook de wijkfeestzaal in het geheel te integreren wordt het gebouw maximaal gebruikt.

Het centrum moest voor de architecten Van Langenhove en De Leersnyder uit Mechelen laagdrempelig zijn, ‘een huiskamer voor de wijk’, zodat iedereen zich er thuis kon voelen. Ze werkten hiervoor samen met bureau Bouwtechniek en BSTK. De dubbele binding tussen gebouw en publieke ruimte, een intense dialoog tussen interieur en exterieur, is daarbij essentieel. De ontwerpers rekenden op een evidente continuïteit, maar tegelijkertijd een duidelijke afbakening tussen binnen en buiten. Leesbaarheid van de ruimte staat daarbij voorop. Alle buitenruimtes krijgen een helder typologisch profiel: voorplein, voortuinstrook, afgebakende tuin, petanqueveld, zonnig terras en dienstzone. Zo vermijden de architecten onbestemde buitenruimtes.

 

Ruime gangen, vrij van begrenzing

Binnenin het gebouw bundelt de ‘binnenstraat’ alle publieke circulatie: ze is vrij van begrenzingen en steeds toegankelijk voor alle bezoekers van het wijkcentrum. De gangen krijgen dankzij hun ruime maatvoering een opwaardering tot ontmoetingsruimtes. Verschillende ‘huiskamers‘ bieden op hun beurt de mogelijkheid om tal van activiteiten te laten plaatsvinden in afgesloten ruimtes, in verschillende gradaties van openbaarheid. Naargelang de grootte van de ruimte, de ligging aan de straat en de graad van beglazing krijgen de ruimtes een meer publiek of meer besloten karakter.

 

Neutrale basis met warme kleuren

De uitstraling van het wijkcentrum via de buitenschil is bewust low-profile om het ‘huis voor de wijk’ niet te schreeuwerig te maken. Materialen met een rustig kleurenpalet verlenen de gebouwen toch een eigen sterke architecturale identiteit. Zo wordt een warme genuanceerde gevelsteen afgewisseld met houten schrijnwerk. Het interieur van het gebouw functioneert in eerste instantie als een neutrale robuuste basis, samengesteld uit rechttoe-rechtaanmaterialen zoals beton, pleisterwerk, epoxyvloer en zichtbaar blijvende ventilatiebuizen. Het vast meubilair, de schrijnwerkerij en losse inrichting verrijken die industriële basislook met een samenhangend kleurpalet en warme materialen, zoals hout, multiplex, houtwolcement en hpl.

Op energetisch vlak voldoet het centrum met E60 en K35 aan de duurzaamheidscriteria van VIPA. Dat komt onder andere door energiezuinige verlichting, producten met het FSC-label, een luchtgroep met warmteterugwinning en modulerende hoogrendementsgasketels. Het gebouw kan dus tot ver in de toekomst de huiskamer blijven die de wijk nodig heeft.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners

GAimage