Beeldkwaliteitsplan voor publieke ruimte kanaalgebied

Beeldkwaliteitsplan - centraal
Beeldkwaliteitsplan - noord
Beeldkwaliteitsplan - zuid
Beeldkwaliteitsplan - synthese

Het consortium van studiebureaus ORG SQUARED en BUREAU BAS SMETS is verkozen om onder leiding van perspective.brussels het beeldkwaliteitsplan voor de publieke ruimte van het kanaalgebied uit te werken. Het doel van dit plan is de globale visie van het Kanaalplan inzake publieke ruimte te concretiseren en meer samenhang te creëren tussen de projecten door een kwalitatieve inrichting van de publieke ruimten.

Het Kanaalplan is een overkoepelend plan dat een antwoord biedt op drie uitdagingen: de explosieve bevolkingsgroei, het gebrek aan productieve stadseconomie en een povere sociale samenhang tussen de wijken. Het plan werd uitgewerkt omdat het kanaalgebied een doorslaggevend potentieel biedt voor de verdere ontwikkelingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 2016 werden er zo’n 130 projecten en studies begeleid door het Kanaalteam.

 

Specifieke strategie voor de publieke ruimte

Uit de hoeveelheid van projecten is gebleken dat er is nood aan een specifieke strategie voor de publieke ruimte. Het is de bedoeling om diverse publieke ruimten die het kanaalgebied typeren zoals de kaaien, verbindende straten, oversteken en pleinen binnen deze strategie te plaatsen.

De kwaliteit van de publieke ruimte is een noodzakelijke voorwaarde voor de levenskwaliteit langs het kanaal. Deze moet de wijken en actoren van de stad verbinden, sociale cohesie bevorderen, plaats bieden voor ontspanning en hobby’s en ademruimte bieden in een stad in volle ontwikkeling.

 

Het beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan zal beantwoorden aan bovenvernoemde uitdagingen. Het plan zal bestaan uit een strategisch kader voor projecten in de toekomst en een dienstencentrale waarvan alle initiatiefnemers gebruik kunnen maken om de diensten van studiebureaus in te schakelen om de publieke ruimten waarvoor zij instaan te laten ontwerpen. Zo kunnen ze besparen op de procedure en garandeert het een goede samenhang van publieke ruimte in het hele kanaalgebied.

 

In de komende weken zal perspective.brussels infosessies organiseren ter attentie van alle betrokken actoren om hen te sensibiliseren over de opportuniteit die dit plan hen kan bieden.

Bron: perspective.brussels
Deel dit artikel:
Onze partners