BIG ontwerpt uniek innovatiedistrict in Oslo

BIG, het Deense bureau van Bjarke Ingels, heeft een ontwerp klaar voor Oslo Science City, een innovatiedistrict van 1,4 miljoen vierkante meter in de Noorse hoofdstad waar naar schatting 150.000 wetenschappers, studenten en ondernemers zullen bijdragen aan de transitie van de stad naar hernieuwbare energie.

Het gebied gelegen nabij het centrum van Oslo is vandaag de thuisbasis van zo’n 300 start-upbedrijven, 7.500 onderzoekers, 10.000 ziekenhuismedewerkers en 30.000 studenten. De jarenlange haalbaarheidsstudie om 1,4 miljoen vierkante meter toe te voegen aan dit gebied tegen 2045 is de eerste stap richting de creatie van een fysieke omkadering voor een innovatiedistrict in het land, dat een bevolkingsgroei van 22% tegen 2045 in deze stadsregio vooropstelt. Het innovatiedistrict  - ontwikkeld door BIG, A-lab, mobiliteitsexpert CIVITAS, Comte Bureau en adviseurs Dr. Tim Moonen en Leo Grünfeld - heeft de doelstelling om uit te groeien tot een emissievrije zone gebaseerd op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, circulaire principes en energieneutrale oplossingen, en dat zowel tijdens de ontwikkeling als in de gebruiksfase.  Het ontwerpteam wil het district met 1,4 miljoen vierkante meter uitbreiden niet alleen door gebouwen toe te voegen maar ook door middel van hergebruik en renovaties.


Aantrekkelijke stedelijke omgeving

“Ons ontwerp wil de bestaande gemeenschappen en buurten versterken en ontwikkelen, en tegelijk de diversiteit van deze zone uitbreiden door het toevoegen van nieuwe ruimtes om te leven, werken en kennis te delen. Om uitdrukking te geven aan de identiteit van Oslo Science City zijn alle elementen van het masterplan verwoven in een continue lus van verwelkomende multifunctionele gebouwen en ruimtes die zich openen naar de straten toe en een aantrekkelike stedelijke omgeving creëren”, aldus Bjarke Ingels.

Het plan omvat vier thematische zones om Oslo Science City te positioneren als een toonaangevend centrum voor innovatie, kennisgedreven waardecreatie en duurzame oplossingen gebaseerd op bestaande en toekomstige activiteiten. Tal van toonaangevende instituten in de onderzoeksgebieden van onder meer energie, klimaat, water, informatica, artificiële intelligentie en democratie zullen er hun plek vinden.

 

Holistische aanpak

"Oslo Science City ambieert een voorbeeld te zijn van een holistische aanpak in stedenbouw waarbij efficiënt ruimtegebruik en densificatie hand in hand gaan met het uitbreiden van de hoeveelheid biomassa in de regio. Milieuvriendelijke gebouwen, klimaatadaptatie door middel van natuurgebaseerde oplossingen, uitstootvrije mobiliteit, energie-efficiëntie en circulaire principes zullen alle ontwikkelingen in het district kenmerken", klinkt het. Zo is een groene gordel, die vertrekt vanaf de fjord in het zuiden door Frognerparken doorheen Oslo Science City richting de bergen in het noorden, een centraal element in het masterplan. Een reeks van groene corridors en wandelpaden verbinden de gordel doorheen het hele innovatiedistrict. Ook zullen er tegen 2045 een minimum aan auto's rijden in dit district onder meer door de straten in te richten op maat van zachte weggebruikers, alle voorzieningen op wandelafstand in te planten en voluit in te zetten op gedeelde mobiliteit. 

Bron: BIG
Deel dit artikel:
Onze partners