Bouw nieuwe milieu-installatie Pelletfabriek in volle vaart

Tata Steel zet grote stappen in de bouw van de nieuwe milieu-installatie bij de Pelletfabriek. Deze nieuwe hightech ontstoffingsinstallatie is onderdeel van de grootste milieu-installatie van Tata Steel ooit en het streven is om de installatie dit jaar nog in bedrijf te nemen. Naar verwachting resulteert dit in ongeveer 80 procent minder uitstoot van lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek ten opzichte van 2019*.

Inmiddels is de gehele staalconstructie opgebouwd en wordt er met honderden mensen gewerkt aan de bouw van het hart van de installatie; het grote stoffilter bestaande uit 60 km filterdoek. De afgelopen week arriveerden imposante onderdelen van de enorme gasleiding ter grootte van een metrotunnelbuis. Deze nieuwe milieu-installatie van circa 170 meter lang bij 45 meter breed en 110 meter (hoogste punt), is onderdeel van het Roadmap Plus-verbeterprogramma en heeft tot doel de impact op de leefomgeving zo snel als mogelijk te verminderen.

fluorwassers

In de huidige opstelling worden de rookgassen van de Pelletfabriek nog gewassen door de fluorwassers, de zes bekende schoorstenen van deze fabriek. Met de komst van de nieuwe milieu-installatie worden de rookgassen die vrijkomen bij de productie van pellets, door een speciale leiding getransporteerd naar de nieuwe ontstoffingsinstallatie. Deze leiding is in totaal 140 meter lang en krijgt een doorsnede van 6 meter. Dat is vergelijkbaar met de doorsnede van een tunnelbuis van de Noord-Zuidlijn tunnel in Amsterdam.

De ontstoffingsinstallatie zelf bestaat uit ruim 6000 filterzakken, bij elkaar ruim 60 km lang, die de rookgassen vervolgens reinigen zodat de uitstoot van stof en zware metalen zoals lood bij de Pelletfabriek met circa 80 procent afneemt. Deze is 30 meter hoog en bestaat uit meer dan 6.000 filterzakken van elk 10 meter lang. Omgerekend is deze totale lengte vergelijkbaar met een autorit van Beverwijk naar Den Haag. 

Voor de uitstoot van lood is de milieu-installatie een belangrijke volgende stap. De afgelopen jaren is de uitstoot van lood vanaf het terrein al met circa 95 procent verminderd, met name door de doekfilterinstallaties bij de Sinterfabriek. 

Met de realisatie van de ontstoffingsinstallatie in 2023 wordt een aanzienlijk deel van de resterende emissies verminderd. Ook werkt Tata Steel hard door aan de bouw van extra afzuiginstallaties bij de Staalfabriek en de Hoogovens.

totale looduitstoot

Door de combinatie van deze maatregelen uit het Roadmap Plus-programma zal de totale looduitstoot van het terrein met circa 70 procent verminderen, die van zware metalen met ongeveer 55% en fijn stof met circa 35%.

Vervolgens zal in 2025 het tweede onderdeel van de milieu-installatie, de DeNOx-installatie, in bedrijf worden genomen. Met deze installatie gaan we de uitstoot van stikstofoxiden bij de Pelletfabriek met circa 80 procent verminderen. Hiervoor gebruiken we een nieuwe technologie die nog niet elders in de staalindustrie op deze schaal is toegepast.

* De genoemde resultaten zijn beoogde afnames. Meerdere metingen zijn nodig om deze verwachte afnames te kunnen toetsen. Deze metingen zullen ook in 2024 plaatsvinden. Dit betekent dat de verwachte resultaten in 2024 geverifieerd kunnen worden. 

Deel dit artikel:

Contacteer Tata Steel Colorcoat Benelux

Onze partners