Bouw van passiefwoning op Baraque Fraiture live te volgen

Op 5 oktober zijn A33 en de Saint-Gobain Groep gestart met de bouw van een unieke passiefwoning. Op zich lijkt dat misschien niet zo heel bijzonder, ware het niet dat het hele bouwproces én de energieprestaties online opgevolgd kunnen worden op de website ‘Passief-live.be’. Door de woning op een van de hoogste punten van ons land te realiseren, wil het bouwteam aantonen dat z’n passiefconcept in elke Belgische context overeind blijft.
Op 5 oktober zijn A33 en de Saint-Gobain Groep gestart met de bouw van een unieke passiefwoning. Op zich lijkt dat misschien niet zo heel bijzonder, ware het niet dat het hele bouwproces én de energieprestaties online opgevolgd kunnen worden op de website ‘Passief-live.be’. Door de woning op een van de hoogste punten van ons land te realiseren, wil het bouwteam aantonen dat z’n passiefconcept in elke Belgische context overeind blijft.


Bewustmaking

Toon Tweepenninckx van A33 geeft enige uitleg: “In België wordt er in vergelijking met andere Europese landen nog maar weinig écht energiezuinig en bij uitbreiding passief gebouwd. Bouwers, maar ook architecten zitten nog met veel vragen omtrent het totale kostenplaatje, comfort, rendement,… Veel mensen denken bijvoorbeeld dat luchtdicht bouwen, een absolute voorwaarde voor passief bouwen, ongezond is. Terwijl gecontroleerde ventilatie juist voordeliger is voor het binnenklimaat én de portemonnee dan zomaar lukraak ramen en deuren open te zetten. Anderzijds is de onwetendheid over energieverbruik in het algemeen nog groot. Iedereen weet tegenwoordig al wel hoeveel de gezinswagen verbruikt, maar haast niemand kan een cijfer plakken op het verbruik van de eigen woning. Kortom, het is dus ook een belangrijk stuk bewustmaking. Met de 2020-doelstelling in het vooruitzicht, worden de EPB-normen* steeds maar strenger. En met Passief-live.be willen we samen met Saint-Gobain alle aspecten van passief bouwen als zijnde één van de opties om energiezuinig te bouwen, transparant in kaart brengen.”
 


Partnerships

De Saint-Gobain Groep, met de dochterbedrijven Isover, Gyproc, Weber, Saint-Gobain Glass en Saint-Gobain Solar Systems, stapte als partner mee in het project. De thermische, sanitaire, visuele en akoestische oplossingen die de bedrijven van de groep aandroegen, moeten energie-efficiëntie en comfort met elkaar in overeenstemming brengen.
In de ruwbouwfase levert Isover de glaswolisolatie voor het volledig gevulde houtskelet (40 cm in het dak en de muren, U=0,1 W/m2.K) en Saint-Gobain Glass de driedubbele beglazing (U=0,6 W/m2.K). “Met een K-peil van 11 en een E-peil van 15 zitten we zeer goed. We gaan als het ware nog een stap verder dan passief. Door het plaatsen van de geïntegreerde fotovoltaïsche panelen van Saint-Gobain Solar Systems, realiseren we een energieneutrale woning. Als kers op de taart wordt er verder ook aandacht besteed aan energiezuinige technieken voor verlichting, warm water, enz.“ Het houtskelet werd gefabriceerd bij Machiels Building Solutions. Samen met de plaatmaterialen van Spanotech vormt het de basis van de goed geïsoleerde en luchtdichte structuur. Gyproc leverde z’n Rigidur-wandplaten, die in de assemblagehal van Machiels tegen het houten regelwerk werden geplaatst. Cambara stond in voor de montage op de werf zelf.


    

Nadat de funderingen gestort waren, ging men bij Machiels volop aan de slag om het houtskelet tijdig klaar te krijgen.Stand van zaken

Via www.passief-live.be worden de vorderingen op de werf uit de doeken gedaan. De energetische waarden (buiten- en binnentemperatuur, ventilatiedebieten, verbruik, enz.) worden permanent gemeten en gepubliceerd op de website. De bezoekers krijgen zo een concreet beeld van hoe het er in een passiefhuis aan toe gaat, in winter en zomer. De woning zal bovendien verhuurd worden als vakantiewoning, zodat men het leven in een passiefhuis ook echt kan gaan ervaren. Op de website en het bijhorende Facebook-profiel kunnen alle geïnteresseerden informatie uitwisselen en discussiëren over passiefbouw.

 

Op 5 oktober is men begonnen met de grond- en funderingswerken. Deze namen iets meer dan een week in beslag, waarna bij Machiels het houtskelet op punt werd gesteld. Hierbij werd de Isover-isolatie al aangebracht. Op 26 oktober was het volledig klaar en werd het getransporteerd richting de Ardennen. Na tweeënhalve dag montage stonden de drie gevels en de binnenwanden recht. Ook de tussenvloeren waren dan al aangelegd. Op 5 november was het houtskelet volledig klaar. Dit betekent dat de draagstructuur van de buitenwanden (inclusief isolatie), de binnenwanden( inclusief gyproc aan één zijde) en het dak (inclusief isolatie) geplaatst en aan elkaar bevestigd zijn. Aangezien de woning al regendicht is, bestaat de volgende fase uit de installatie van de technieken.De huidige stand van zaken.


 

“Passiefhuizen zijn een rariteit in de Ardennen. Niet alleen vanwege de strenge stedenbouwkundige voorschriften op het vlak van de verplichte gevel- en dakmaterialen, maar uiteraard ook door het klimaat. Precies daarom wilden we de principes van het passief bouwen hier toetsen aan de realiteit. Wij geloven immers in het passiefhuis, maar het is niet noodzakelijk een heilig huisje. Duurzaam en zeer energiezuinig bouwen kan op veel manieren en die moet je durven in vraag te stellen door het debat aan te gaan. Dat is precies de bedoeling van dit project," besluit Toon Tweepenninckx.

Via de site (www.passief-live.be) en de bijhorende Facebook-pagina (www.facebook.com/PassiveLive.be) is het de bedoeling een dialoog op te zetten, waarin alle facetten van het bouwtraject en alle meningen aan bod kunnen komen. Het kan een forum worden waar iedereen die bezig is met de thematiek elkaar kan treffen en ervaringen en informatie kunnen uitwisselen.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners