Brandnormering in zorgprojecten: hopeloos gedateerd

Bij het ontwerp van een gebouw is veiligheid van de gebruikers een cruciaal onderdeel. Dat geldt nergens meer dan in de gezondheidszorg, waar kwetsbare mensen worden verzorgd en verpleegd. Net in deze projecten – ziekenhuizen, mentale gezondheidszorg, ouderenzorg – speelt beleving een belangrijke rol en kan efficiëntie voor een wezenlijk therapeutisch verschil zorgen. VK Architects & Engineers hekelt dan ook dat de brandnormen voor ziekenhuizen al sinds 1979 niet meer zijn herzien. 

Al sinds 1979 wordt de algemene brandveiligheid van gebouwen geregeld op federaal niveau, via een KB dat allerhande ‘basis’normen vooropstelt. Voor de gezondheidszorg hanteert de Vlaamse overheid specifieke normen die vaak een stuk strenger zijn dan de algemene normen. Om te voldoen aan de voorgeschreven brandveiligheid, moeten ontwerpers constant laveren tussen de verschillende normensets.

Het KB brandveiligheid voor ziekenhuizen: niet mee met zijn tijd

Sinds 1979 zijn de algemene basisnormen regelmatig herzien - ook in 2022 worden ze weer aangepast. De voorschriften van de gezondheidszorg volgen een iets andere frequentie. Waar de normen voor ouderenzorg in 2011 nog werden aangepast, blijven voor ziekenhuizen de normen “inzake beveiliging tegen brand en paniek” steken in 1979. Waarmee vier decennia aan ontwikkelingen op vlak van brandveiligheid worden genegeerd, naast talrijke nieuwe therapeutische inzichten in de zorg.

De voorbeelden zijn legio. Zo moeten in principe in woonzorgcentra de gangen volledig vrij blijven. Terwijl zowel ontwerpers als directies maar wat graag die gangen zouden verlevendigen met zithoeken en ontmoetingsplekken. Ontwerpers en directies integreren als inkom graag een atrium in een ziekenhuis: overvloedig daglicht zorgt voor een aangenaam ruimtegevoel en verdringt het klinische kader. Mag niet, volgens de normering. Of chirurgen snakken naar een overzichtelijk en toegankelijk operatiekwartier. Kan niet: de normering vereist opdeling in compartimenten vanaf een bepaalde oppervlakte. Gevolg? Talloze sasdeuren en opdelingen.

 

Het KB-keurslijf doorbreken met hedendaagse oplossingen

Als toonaangevend healthcare-ontwerper is VK steeds op zoek naar de meest kwalitatieve oplossingen voor zijn klanten en de gebruikers:  "Waar het moet, verleggen we de grenzen. Dus uiteraard ontwerpen we veilige ziekenhuizen mét atria. We verzoenen veiligheidseisen met beleving en comfort naar hedendaagse normen."

De fire safety engineers van VK bieden brandveilige oplossingen aan die, met goedkeuring van de brandweer, waar nodig afwijken van een KB van 43 jaar geleden. Evacuatie-simulaties en rook- en warmte-afvoerstudies staven of een ontwerp bij brand tijdig en veilig ontruimd kan worden. Sprinkler-studies tonen aan hoe bij brand in een atrium brandoverslag en -uitbreiding kan worden afgeremd of vermeden.

Wanneer deze en andere performance-based oplossingen afwijken van de voorschriften, helpen onze fire safety engineers om de goedkeuringsprocedure te bevorderen.

 

Brandveiligheid als strategie

"VK Architects & Engineers staat al vele jaren voor een multidisciplinaire aanpak. We zijn dan ook ten volle overtuigd van de voordelen van geïntegreerd ontwerpen. Zowel naar timing, budgettering als architecturale kwaliteit is een totaalstrategie fire safety de beste optie om veiligheid en beleving maximaal met elkaar te verzoenen", besluit het bureau. 

Bron: VK Architects & Engineers
Deel dit artikel:
Onze partners