Brussel schrijft wedstrijd uit voor Tour & Taxis-site

Brussels Minister-President Rudi Vervoort lanceerde onlangs de opdracht voor de architectuurwedstrijd voor de T&T-site. Het is de bedoeling om op het deel van dit strategisch belangrijke terrein (zone M) dat zich bevindt tussen het goederenstation en het Lakenveld-talud, een groot aantal woningen te bouwen. 30 september 2015 is de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming. 

De beslissing om deze wedstrijd uit te schrijven is het resultaat van een reeks constructieve gesprekken tussen het Brussels Gewest, de Stad Brussel en het bedrijf Extensa (eigenaar van de site), die plaatsvonden op initiatief van de Minister-President en verliepen onder leiding van de nieuwe Brusselse bouwmeester, Kristiaan Borret.

 

Proefperimeters

Deze ontwikkeling sluit aan bij het Kanaalplan, waarin het Beco- en het Vergotedok aangeduid zijn als zogenaamde proefperimeters. Op die locaties zullen tijdens deze legislatuur een aantal projecten concreet vorm krijgen. Het gaat meer bepaald om de aanleg van een nieuwe groene ruimte aan het water, de vestiging van het toekomstige bouwdorp, de bouw van de Picardbrug en de opening van een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst.

Concreet heeft de wedstrijd die is uitgeschreven, betrekking op de bouw van ongeveer 900 woningen tegen 2019. Het project is dus van zeer groot belang om de bevolkingsexplosie mee te helpen opvangen. Ook moeten er een verzorgingstehuis van 9000 m² en 3000 m² buurtwinkels en voorzieningen komen. 

 

Procedure

De aanstelling van het ontwerpconsortium betreft geen overheidsopdracht. De procedure verloopt in twee fasen: een selectiefase overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de selectieleidraad, en een gunningsfase overeenkomstig de bepalingen opgenomen in een biedingsleidraad. Gezien de omvang en complexiteit van de opdracht moeten de kandidaat ontwerpconsortia verplicht inschrijven met een samenwerkingsverband dat bestaat uit drie architectenbureaus waaronder één ‘jong’ bureau. Internationaal samengestelde teams zijn eveneens welkom.

 

Private projectontwikkelaar

Het gaat trouwens om de eerste architectuurwedstrijd van dergelijke omvang die in samenwerking met een private projectontwikkelaar is uitgeschreven. Zij biedt de aanzet tot een stedelijke vormgeving die berust op een samenwerking tussen de overheid en de privésector, met aandacht voor een sterke verbetering van de Brusselse architectuurkwaliteit en gebaseerd op een win-winlogica voor alle partners. 

Volgens de Minister-President is dit initiatief een duidelijke weerspiegeling van de ambitie die de Regering voor het Kanaalgebied nastreeft. Het kadert immers in een verdichting van het stadsweefsel en komt tegemoet aan de behoeften van de Brusselaars zonder voorbij te gaan aan de architecturale doelstellingen om zo de hoofdstad aantrekkelijker te maken.

 

Meer (praktische) info vindt u hier terug. 

 

Bron: BMA

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage