Crepain Binst en AAPROG bouwen Nationaal MS Centrum Melsbroek uit

In samenwerking met AAPROG Architecten won Crepain Binst Architecture het wedstrijdontwerp voor de verdere uitbouw van het nationaal MS centrum Melsbroek tot een woon-, zorg- en revalidatiecampus. Naast het uitwerken van een stedebouwkundig masterplan voor de volledige campus was er ook een architectuuropdracht voor het bouwen van een MS-kliniek en een woonproject voor vzw Stijn.

In samenwerking met AAPROG Architecten won Crepain Binst Architecture het wedstrijdontwerp voor de verdere uitbouw van het nationaal MS centrum Melsbroek tot een woon-, zorg- en revalidatiecampus. Naast het uitwerken van een stedebouwkundig masterplan voor de volledige campus was er ook een architectuuropdracht voor het bouwen van een MS-kliniek en een woonproject voor vzw Stijn.
Beelden Masterplan, Visualisatie: Crepain Binst Architecture

 

De opgave van de wedstrijd bestond uit het opstellen van een masterplan voor een ‘gezondheidscampus’ op het terrein van de MS-kliniek in Melsbroek. Het nieuwbouwprogramma bevat een state-of-the-art nieuwbouw van de MS-kliniek incl. parkeergarage, een psychiatrisch verzorgingstehuis en studio’s voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel: deze onderdelen maken, evenals de buitenaanleg van het terrein, deel uit van de architectuuropdracht. Hiernaast werd een visie gevraagd op bijkomend programma: een dagcentrum, herhuisvesting van een op de site aanwezig Ursulinenklooster en kleuterschool en een vrij programma.
‘Crepain Binst Architecture i.s.m. AAPROG Architecten’, ‘Ontwerpbureau D+A-PSK-S&P-Technum’, ‘EGM-Llox-Ingenium-Fraye & Partner’ en ‘Boeckx-Grontmij’ dingden mee naar de overwinning. Het voorstel van Crepain Binst Architecture en AAPROG Architecten kon de jury het meest overtuigen.
Visualisatie: Crepain Binst Architecture

 

In de huidige situatie heerst de sfeer van een 'verboden stad'. Het terrein wordt door de historische kloostergebouwen en de ommuring vrijwel volledig omsloten en is nauwelijks toegankelijk vanuit het dorp. Een verbinding van west naar oost wordt door het huidige ziekenhuis geblokkeerd en een fysieke of zelfs maar visuele relatie met het aangrenzende natuurgebied ontbreekt.

In het winnende masterplan wordt een centrale groene as (noord-zuid) als ruggengraat en structurerend element over het terrein getrokken. Deze groene as wordt het nieuwe hart van de campus waar alle entiteiten op zijn geënt. Door een nieuwe opening te voorzien in de kloostermuur ter hoogte van de huidige school verbindt de as de campus met het Floordambos aan de noordzijde van het terrein. In de toekomst zou de groene as verder kunnen worden doorgetrokken in zuidelijke richting tot aan het dorpscentrum.

Door de sloop van een deel van het klooster wordt de wand aan de westzijde van het terrein onderbroken voor de hoofdentree van de campus loodrecht op de groene as. Hier situeert zich de in- en uitrit van de ondergrondse parkeergarage waardoor het grootste deel van het autoverkeer onmiddellijk onder de grond verdwijnt en de campus verkeersluw kan worden.
 
Ter hoogte van de hoofdtoegang van het gebied heeft de groene as het karakter van een centraal plein. De kliniek maakt een front naar dit plein.

Het programma is omvangrijk voor de afmetingen van het terrein en zeer fors voor de omliggende bebouwing. Een zorgvuldige inpassing is dan ook een evenwichtsoefening, waarbij harde confrontaties met de omliggende bebouwing zoveel mogelijk worden vermeden. Buitenbeeld ziekenhuis, Visualisatie: Crepain Binst Architecture

 

Technische fiche

Ligging:
Vanheylenstraat – Vereeckenstraat, 1820 Melsbroek
Opdrachtgever: VZW Nationaal Multiple Sclerose Centrum
Ontwerper(s): Crepain Binst Architecture nv, AAPROG Architecten
Studiebureau(s): De Klerck Engineering (stabiliteit en technieken), Bureau Voor Vrije Ruimte (infrastructuur), Venac (akoestisch advies),  Bopro (veiligheidscoördinatie)
Oppervlakte : totale vloeroppervlakte van het bouwprogramma: 34.673 m2
Kliniek: 15.101 m²
parking: 9.488 m²
vzw Stijn: 2.472 m²
vrije entiteit: 1.832 m2
klooster: 3.310 m²
kleuterschool: 469 m² Masterplan met groenaanleg, Visualisatie: Crepain Binst Architecture


 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners