De Orde versus ARC-ION

Het artikel dat Architectura.be vrijdag publiceerde over de dagvaarding door de Orde bij ARC-ION wegens het ongeoorloofd tekenen van bouwplannen, deed redelijk wat stof opwaaien, zeker bij de orde zelf. Het is in eerste instantie een dispuut tussen de Orde en ARC-ION, maar doet wel de vraag rijzen of een tekenbureau al dan niet plannen mag uittekenen in opdracht van een architectenbureau.

Het artikel kwam er na een persartikel verstuurd door ARC-ION waarin het zijn beklag deed over het feit dat het van de Orde niet langer bouwplannen en voorontwerpen mocht tekenen terwijl dat nu net één van de kerntaken vormt van het bureau. ARC-ION voert dergelijke taken uit voor tientallen architectenbureaus. Daar moet het volgens de Orde mee stoppen; anders riskeert het een boete van € 100.000 per inbreuk. Als dergelijk verbod ook van toepassing is op andere bureaus of bouwkundig tekenaars, heeft dit een aanzienlijke impact op de werking van veel architectenbureaus en de taken van bouwkundig tekenaars.

Vermits we het als onze taak zien om te berichten wat er leeft binnen de sector, spreekt het voor zich dat we bij Architectura.be dit nieuws onmogelijk konden negeren. Omdat we ook kort op de bal trachten te spelen, hebben we hier zo snel mogelijk een artikel over gepubliceerd.

Maar dit artikel hebben we niet geschreven zonder eerst de Orde te contacteren om haar versie van de feiten te horen. Onze journalist heeft gebeld naar de Orde, maar kreeg daar te horen dat niemand bereikbaar was voor commentaar. Later die dag stuurde de Orde wel een tweet de wereld in: “Om een sereen proces mogelijk te laten, wenst de Orde geen debat via de pers te voeren. Niet alles is immers wat het lijkt.”

Maandag werd Architectura.be gebeld door de communicatieverantwoordelijke met de melding dat de Orde een persbericht zou bezorgen. Dat persbericht werd inderdaad dinsdag verstuurd en werd onmiddellijk en integraal gepubliceerd op Architectura.be.

Architectura.be begrijpt volledig dat de Orde het betreurt dat in het bewuste artikel enkel één zijde belicht werd. Wij hadden niet liever gehad dan dat we een reactie van de Orde in het artikel konden verwerken, maar als die reactie op zich laat wachten is het natuurlijk onmogelijk om de twee kanten aan het woord te laten.

Door het persartikel van de Orde integraal over te nemen laten we de andere kant van het verhaal dus zeker ook aan bod komen.

In het weerwoord van de Orde beklemtoont zij dat het geen probleem heeft met de werkzaamheden van tekenbureaus an sich op voorwaarde dat studiebureaus en tekenbureaus niet in het vaarwater komen van diensten die exclusief voorbehouden zijn voor architecten. Die grens is niet altijd even eenvoudig te trekken, wat zeker ook zal blijken uit het juridisch proces tussen de twee partijen.

Opmerkelijk is ook dat de Orde op het einde in haar persbericht ook van leer trekt tegen iedereen die zich valselijk uitgeeft voor architect en tegen architecten die fungeren als naamlener en enkel en alleen hun handtekening zetten.

 

Tegenreactie van ARC-ION: wat mag wel/niet als bouwkundig tekenaar?

Intussen heeft ARC-ION zelf ook gereageerd op het persartikel van de Orde. "In haar persbericht huldigt de Orde van Architecten een retoriek die de schijn moet wekken dat studiebureau ARC-ION bvba “onrechtmatige activiteiten” zou uitvoeren, m.n. dat het zich de titel van architect zou toe-eigenen of medeplichtig zou zijn aan naamlening", aldus Davy Knoops. "De Orde van Architecten geeft daarentegen geen antwoord op de kernvraag van de discussie, met name of studiebureau ARC-ION bvba nu al dan niet in opdracht van een architect en onder diens toezicht, controle en eindverantwoordelijkheid tekenwerk inzake vergunningsplichtige gebouwen mag uitvoeren. Dit vormt immers de enige activiteit waaraan studiebureau ARC-ION BVBA zich “schuldig” maakt."

Volgens Davy Knoops werd zijn bureau de afgelopen dagen bedolven onder vragen van verontruste concullega ’s en architectenbureaus. "De eerste groep, omdat zij dezelfde activiteiten uitvoeren als studiebureau ARC-ION bvba. De tweede groep, omdat zij dagdagelijks een beroep doen op studiebureaus om in hun opdracht en onder hun toezicht, controle en verantwoordelijkheid tekenwerk uit te voeren, ook voor verguningsplichtige gebouwen. Indien de Orde van Architecten haar principiële standpunt aanhoudt, komt dit alles evenwel op de helling te staan en wordt hun toekomst plots onzeker."
 
De sector heeft volgens Davy Knoops meer dan ooit nood aan een ondubbelzinnige stellingname door de Orde van Architecten. De Orde moet volgens hem een duidelijk antwoord formuleren op de vraag "Mag een afgestudeerde bouwkundig tekenaar of architect-assistent volgens de Orde van Architecten in opdracht van een architect, onder diens toezicht, controle en eindverantwoordelijkheid, voorontwerpen, bouwaanvraagplannen en uitvoeringsplannen voor vergunningsplichtige gebouwen tekenen?".

Architectura.be heeft de vraag doorgespeeld aan Hans Vanden Driessche, communicatieverantwoordelijke van de orde van Architecten - Vlaamse Raad. Hij liet weten dat de Orde voorlopig geen gevolg wil geven aan deze oproep en op dit moment geen antwoord wenst te formuleren op deze vraag. Volgens Hans Vanden Driessche doet deze vraag niet ter zake in dit dispuut dat in de rechtbank beslecht moet worden en niet in de media. 

De onduidelijkheid over de vraag welke plannen een bouwkundig tekenaar al dan niet mag tekenen, wordt hiermee dus voorlopig niet opgehelderd.  

Zonder partij te trekken voor een van de twee partijen – dat is niet onze taak – zal Architectura.be deze zaak op de voet volgen voor zijn lezers. Wordt vervolgd.

 

 

Deel dit artikel:

Onze partners