De Praatstoel: Piet Van Cauwenberghe (Abscis)

Abscis uit Sint-Denijs-Westrem is een bureau dat met zijn tijd mee gaat. Als een van de weinige bureaus maakt het bijvoorbeeld al volop gebruik van twitter. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Piet Van Cauwenberghe ook graag plaats nam in onze Praatstoel.

Abscis uit Sint-Denijs-Westrem is een bureau dat met zijn tijd mee gaat. Als een van de weinige bureaus maakt het bijvoorbeeld al volop gebruik van twitter. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Piet Van Cauwenberghe ook graag plaats nam in onze Praatstoel.Over welk project bent u het meest fier?

 


Over het Sint-Pietersplein in Gent. Dit is architectuur op zijn breedst: organiseren en vormgeven van ruimte, en meer dan louter antwoord bieden aan een behoefte. Door met afmetingen, materiaal, kleur, tekstuur, meubilair en groen in te spelen op de omgeving ontstaat een heel eigen plek, die uitnodigt tot steeds weer nieuwe activiteiten en ontmoetingen en hierdoor de plaats uniek maakt in de stedelijke ruimte.

Van welk project in uitvoering of in voorbereiding koestert u hoge verwachtingen?Dat we de wedstrijd Slagerijschool voor de Groene Poorte in Brugge hebben gewonnen doet ons erg veel plezier. Dit moet ons toelaten, dank zij een grote gelijkgezindheid met de bouwheer, een echte passiefschool te bouwen. Gezien het grotendeels over gekoelde ruimtes gaat hebben wij het gebouw onder de grond gestopt zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteiten.

Verder nadert de werf O&N4 (Onderwijs en Navorsing) in Leuven zijn einde. Dit betekent een scharnier in het nieuwe Masterplan Gasthuisberg (AWG). Het is een hoogtechnologisch onderzoeksgebouw met overwegend laboratoria met zeer specifieke uitrustingseisen. We zijn erin geslaagd, samen met onze partners Ingenium en Provoost en het team van de KULeuven, om een duurzaam en flexibel gebouw te ontwerpen dat in de toekomst meerdere onderzoeksprogramma’s moet kunnen doorstaan.

Welk project van een andere Belgische architect is voor u een schot in de roos?

Fascinerend vind ik het brugje over de Ketelvaart in Gent, van Kersten Geers David Van Severen. Heel subtiel en zeer meerlagig. Ogenschijnlijk in één blik te vatten tot je meegesleurd wordt in het verrassende spel van zichtlijnen en verhoudingen.


 

Bovenaan het brugje over de Ketelvaart waarmee Office Kersten Geers David van Severen de Belgische Architectuurprijs won. Onderaan geeft David Van Severen toelichting bij dit winnend project voor de camera van www.vlaamsearchitectuur.be 


Welke buitenlandse architecten ziet u als uw grote voorbeelden?

Ik ben niet altijd wild van zijn gebouwen, maar als fenomeen blijf ik OMA interessant vinden. Architectuur is voor Rem Koolhaas een maatschappelijk gegeven, eerder dan een kwestie van vormgeving. 


Video over het werk van Rem Koolhaas en OMA. Amusant om volgen is ook de discussie onder het filmpje tussen de tussen de hevige voor- en tegenstanders. Het opent met de bewering dat “his architecture is garbage wrapped in fancy words.” 

Wat zijn volgens u de meest geslaagde recente bouwprojecten in het buitenland?

Van Peter Zumthor zag ik zijn Kolumbamuseum in Keulen. Zijn omgaan met de stad en met het verleden van de plek, de grote diversiteit aan ruimtelijke beleving, de zichten, de materialisatie,… zijn van een indrukwekkend niveau. Ook zijn Bruder Klauskapel maakte zeer grote indruk op mij.
 

 
Youtube-filmpje over het werk van Peter Zumthor.

    
    
De Bruder Klaus Kapel en het Kolumba Museum in Keulen van Peter Zumthor


Welke jonge architect in Vlaanderen maakt veel indruk op u?

Ik zie in mijn omgeving verschillende jonge beloften aan het werk. Office Kersten Geers David Van Severen (o.m. Belgisch Paviljoen Architectuurbiënnale Venetië) is er één van. Maar bureaus als Barak, Jan De Vylder, NU architecten,… vind ik eveneens interessant.

    

Projecten van Jan De Vylder en Barak, twee bureaus waar we volgens Piet Van Cauwenberghe nog veel van zullen horen.

Wat vindt u zo boeiend aan uw job als architect? Zou u uw kinderen aanmoedigen om in uw voetsporen te treden?

Wat mij boeit is hoe je als architect gedurende een lange periode meegezogen en ondergedompeld wordt in de wereld van de opdracht. Dit kan een school zijn, of een huis, maar ook een park of een plein,… Het is steeds opnieuw zoeken naar hun eigenheid, de specificiteit van de plek, de originaliteit van de opdracht.
Mijn kinderen kennen mijn enthousiasme.
Welke ontmoeting is bepalend geweest voor uw verdere architecturale ontplooiing ?
De ontmoeting met de collega’s in de verenigingen en op de architectuurreizen blijf ik als een grote verrijking aanzien. Het draagt bij om de eigen professionele activiteit in een wat ruimere context te zien.

Herkent u zichzelf nog in de ambitieuze jonge student die u ooit zelf was ? Komen droom en werkelijkheid sterk overeen?
Steeds meer zou ik zeggen. Door de groei en de evolutie van het bureau, het cliënteel en de opdrachten ontstaat meer ruimte om mijn eigen interesses en ambities te ontwikkelen.

Faits divers

Welke job indien geen architect?

Stedenbouwkundige

Waar architectuuropleiding gevolgd?
SHIAS – Academie Gent

Bij wie stage gelopen?

Arch. Willy Gabriels + Stad Gent

Titel van uw eindwerk?
Ontwerp voor een conservatorium op de Bijlokesite

Favoriet architectuurboek?
The World Without Us” van Alan Weisman: interessant om even stil te staan bij wat we achterlaten voor de komende generaties.
 
Favoriet ander boek?
Gabriel García Márquez vind ik een schitterend verteller, maar misschien is “Honderd Jaar Eenzaamheid” nog wel het beste boek.
 
Favoriete film?
Ik kijk weinig naar films en als er al een goeie zie, dan vergeet ik meestal de titel.

Favoriet tv-programma?

Idem

Favoriete muziek?
Bach, Mozart, Mahler, Shostakovich
,… zitten allemaal vooraan in mijn iPod. Van vocale muziek hou ik het meeste: opera, maar ook liederen van Schubert, Beethoven, Schumann en Berg.

Hebt u veel vrije tijd en hoe brengt u die het liefst door?
Vrije tijd maak ik af en toe. Natuur is voor mij ontspanning : wandelen, fietsen,…  Maar steden afdweilen en in boekenwinkels en galerijen snuisteren doe ik nog het liefste.

Favoriete Vlaamse stad?
Ik twijfel tussen Gent en Brussel. Stad is voor mij: contact met de wereld, met het onverwachte, ongecontroleerd en bruisend. En zo is er maar één in Vlaanderen, Brussel.

Actief of passief sportbeoefenaar?
Sport is aan mij niet besteed. In beweging blijven is het belangrijkste.
Deel dit artikel:
Onze partners