Eerste Limburgse Zorgacademie krijgt drie zorgcampussen

De eerste Limburgse Zorgacademie, een samenwerking tussen het HBO Verpleegkunde Genk, de Hogeschool UC Leuven-Limburg en het ziekenhuis Oost-Limburg, zal bestaan uit drie zorgcampussen. Deze worden uitgebouwd over de drie bestaande campussen van het ziekenhuis Oost-Limburg. De campussen van LiZa zullen verschillen van de traditionele campus omdat ze voorzieningen aanbieden voor zowel patiënten, studenten, personeel als bezoekers.

Diverse voorzieningen

Het HBO Verpleegkunde Genk, de Hogeschool UC Leuven-Limburg en het ziekenhuis Oost-Limburg sloegen de handen in elkaar om samen de eerste Limburgse Zorgacademie (LiZa) te vormen. LiZa wil in de eerste plaats garant staan voor een kwalitatieve zorgopleiding afgestemd op de noden van hedendaagse zorg. Met deze samenwerking vormen zij een aansluiting tussen werkveld, onderwijs, onderzoek en maatschappij. Door het aanleggen van de drie zorgcampussen wil LiZa een geheel van diverse gezondheidsvoorzieningen met ondersteunende diensten aanbieden.

 

Multifunctioneel

Op Campus Sint-Jan in Genk, één van de drie campussen van LiZa, ontwerpt architectenbureau a2o het opleidingsgebouw Gezondheid (Verpleegkunde en Vroedkunde). Dit wordt geen traditioneel schoolgebouw, maar een zorgcampus die dienst doet als een plek van wisselwerkingen. UCLL en Kasog bieden er hun opleidingen aan en ook het verplegend personeel kan er terecht voor permanente vorming. In het ziekenhuis zelf kunnen er studenten stage lopen

 

Optimaal gebruik van voorzieningen

Het Genkse naaldboslandschap vormt de typerende achtergrond voor Campus Sint-Jan. De drie bouwvolumes van het opleidingsgebouw spelen met hun oriëntatie hierop in. De bestaande, half verzonken parkingstrook die evenwijdig ligt met het naaldbos wordt opgevat als structurerend element voor de hele site. De bouwvolumes enten hier loodrecht op aan, waardoor ze het landschap tot op de site brengen.

De dichte volumes zijn transversaal verbonden met open atria. In deze atria ontstaat een gemeenschappelijk studielandschap, een agora waarrond administratieve functies, klaslokalen, skills-labs en auditoria geordend zijn. Het studielandschap buigt circulatieruimte om tot gemeenschapsruimte, waardoor er quasi geen gangen in het gebouw aanwezig zijn. Hierdoor kunnen beide scholen van alle voorzieningen optimaal gebruik maken en staat het gebouw als kenniscentrum bovendien open voor derden.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners