a2o architecten

logo a2o architecten

a2o architecten

Anspachlaan 65

1000 Brussel

België

a2o is een all-round atelier voor architectuur en omgeving gespecialiseerd in:
voor a2o-omgeving: ruimtelijke planning, stadsontwerp en de publieke ruimte.
en voor a2o-architecten: projecten in de culturele sector, onderwijs en scholenbouw, gezondheid en sport, huisvesting, industrie en utiliteit en kantoren.
a2o is sterk in ontwerpend onderzoek, in het verbinden van mens en ruimte, in uitdagende evenwichtsoefeningen tussen logische eenvoud en complexiteit, ruimtelijkheid en tastbaarheid, integratie en identiteit, diepgang en relativering, in zoeken naar een ‘gepastheid’ binnen de randvoorwaarden die de opdrachtgever/gebruiker en de context ons meegeven. Onze toegevoegde waarde zit in de onderzoekende dialoog, in onze creativiteit, onze procesbereidheid, onze duurzame attitude en ons engagement.

[Lees meer] [Lees minder]