A2o-architecten bouwt nieuwe school voor Regina Mundi Genk

A2o-architecten uit Hasselt bouwt een nieuwe school voor Regina Mundi op de site De Bret in Genk. Tegelijk wordt de bestaande Kunstschool uitgebreid. De bouwcampagne is een van de drie pilootprojecten van de ‘inhaaloperatie scholenbouw’ van de Vlaamse overheid. De campus van de scholengroep KASOG krijgt zo een bijkomende capaciteit voor 1100 leerlingen. Centraal in het ontwerp staan openheid en duurzaamheid.
a2o-architecten uit Hasselt bouwt een nieuwe school voor Regina Mundi op de site De Bret in Genk. Tegelijk wordt de bestaande Kunstschool uitgebreid. De bouwcampagne is een van de drie pilootprojecten van de ‘inhaaloperatie scholenbouw’ van de Vlaamse overheid. De campus van de scholengroep KASOG krijgt zo een bijkomende capaciteit voor 1100 leerlingen. Centraal in het ontwerp staan openheid en duurzaamheid.
De campus als ontmoetingsplaats

De nieuwbouw wordt centraal ingeplant op de campus en verbindt het Technisch Instituut en de Kunstschool met het Sint-Jan Berchmanscollege. Een nieuwe voetgangersas, een vlottere bereikbaarheid van de sportaccommodatie en gezamenlijke parkeerterreinen zorgen voor een betere ontsluiting van de hele campus. De bouwcampagne vormt zo een katalysator voor meer samenwerking en uitwisseling.
Voor een duurzame toekomst

Het gebruik van open ruimtes, veel natuurlijk licht en een lage energiehuishouding getuigen van een duurzame en onderbouwde visie. De uitbreiding van de kunstschool maakt het geheel bovendien compacter. De aansluitende gevels worden energietechnisch gesaneerd en opgewaardeerd. Op de vernieuwde campus zullen jonge mensen in een fris, duurzaam en inspirerend kader aan hun toekomst kunnen werken.


Hieronder vindt u een filmpje waarin Jo Berben van a2o-architecten voor de camera van Architectura.be meer uitleg verschaft over het Regina Mundi-project in Genk.Tekst: Kurt Knuts
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners