Win een boek: ‘Statie Stuifduin’

Crematorium Stuifduin in Lommel is genomineerd voor de Mies van der Rohe Award 2019. In dit boek belichten de architecten van a2o hun onderzoekende en verbindende benadering van architectuur door middel van een evocatieve analyse van het crematorium, met foto’s van Stijn Bollaert. Architectura.be mag drie exemplaren wegschenken.

Vakmanschap komt tot uiting in het samenbrengen van een ingetogen architectuur en een hersteld landschap tot een opeenvolging van ruimtes. De verkregen samenhang nodigt uit tot een processie als moment van reflectie op en begripsvorming van de tradities en de veranderende attitudes ten aanzien van dood, begrafenis en de reis van het leven.

Bij afwezigheid van expliciete religieuze symbolen vervangt de universele kracht van de natuur het sacrale, en worden romantische noties van het zoeken naar betekenis in de herontdekte natuur onderzocht. Daarmee gaat dit boek over meer dan een gebouw en verkent het wat hedendaagse begrafenisarchitectuur kan zijn.


Win win win!

Architectura.be mag drie exemplaren wegschenken. Hoe maak je kans op een boek? Stuur een mailtje naar info@architectura.be, vergezeld van een originele motivatie. Vermeld ook je gegevens (naam, adres). De winnaars worden binnenkort verwittigd en krijgen het boek in de bus.

Bron: nai010 publishers
Deel dit artikel:
Onze partners