a2o en Ontwerpatelier Peter Jannes winnen ontwerpwedstrijd NAC Olen

A2o en Ontwerpatelier Peter Jannes hebben de ontwerpwedstrijd gewonnen voor het nieuw Administratief Centrum en bibliotheek in Olen. Het ontwerp is gebaseerd op een driedelig gebouwconcept voor een flexibel, duurzaam en toegankelijk complex dat omzichtig in de ruimtelijke context wordt geplaatst en waar de inwoners van Olen zich welkom zullen voelen: de kerk als bibliotheek, een nieuwbouwvolume als 'Huis van de Olenaar' en een meanderende houten structuur die beide met elkaar verbindt. Het ontwerp is afgestemd op de noden van het dorp en vervult tegelijk zijn functie als publiek gebouw. Cenergie staat in voor het ontwerp van de technieken en het advies rond circulariteit. 

Kerk wordt bibliotheek

Het volume van de kerk is in zijn geheel behouden gebleven. Ondanks haar massieve verschijning kan de kerk gelezen worden als een hedendaagse flexibele structuur die nieuwe interpretaties toelaat. Als we de kerk aan de mensen van Olen willen geven, moet ze een publieke functie hebben. “Willen we de ruimtelijke kwaliteiten behouden, dan is verkaveling van deze kerkruimte geen optie. De bibliotheek in deze ruimte situeren ligt voor de hand. De inrichting van een bibliotheek is flexibel en omkeerbaar. De sereniteit en ruimtelijke beleving van het kerkgebouw kunnen behouden blijven”, aldus het ontwerpteam.
 

Massief nieuwbouwvolume

Het bouwprogramma vraagt, naast een nieuwe invulling van de kerk, ook om de realisatie van een nieuw gebouw. Het nieuwe hoofdvolume wordt net als de kerk gebouwd als een skelet met een massieve kern, en neemt ook de meer massieve uitstraling van het kerkvolume over en wordt voorzien van een roodbruin gekleurde, bakstenen gevelafwerking. Het nieuwe volume is een herinterpretatie van de schuine dakstructuren van de kerk en op een evenwicht tussen open en gesloten gevelvlakken. Het behoud van het waardevolle bomenbestand in de pastorietuin en de versterking van de groene zone binnen het dorpsweefsel staan voorop bij de positionering van de volumes.

Net als het kerkgebouw is de nieuwbouw als het ware klaar om herbestemd te worden. Het volume is beperkt tot drie bouwlagen en bevestigt daarmee zijn status als publiek gebouw, zonder de dominantie van het kerkgebouw te ondermijnen.

 

Ruimtelijke verbinding

Een ruimtelijke verbinding tussen de twee hoofdvolumes, de kerk en de nieuwbouw, is noodzakelijk. Niet alleen vanuit functioneel oogpunt, maar ook vanuit de belevingswaarde en het nagestreefde polyvalente karakter van het nieuwe 'Huis van de Olenaar'. Het verbindingsvolume is opgevat als een lichte, meanderende, houten structuur die verbindt, overlapt en zich nestelt tussen de waardevolle bomen. De flexibiliteit van het grondplan komt terug in de golvende dakvorm. Op deze manier verbindt deze structuur de twee hoofdvolumes niet alleen planmatig, maar ook in hun volumetrie.


Publieke foyer

Centraal in de meanderende verbindingsstructuur staat de publieke zone van het Olenaarhuis. Deze is opgevat als een foyer waar mensen informeel ontvangen kunnen worden, een kopje koffie kunnen drinken en op een aangename manier bezoekers kunnen ontvangen. De grootte en ruimtelijkheid van de foyer biedt ook ruimte voor alternatieve, tijdelijke functies (recepties, tentoonstellingen, etc.).

Bron: a2o

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners

GAimage