Vijf ontwerpteams geselecteerd voor Jessa Ziekenhuis Hasselt

Via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester zijn vijf ontwerpteams geselecteerd voor het nieuwe Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Het ziekenhuis wil alle diensten centraliseren op een eenheidscampus op de Salvatorsite, en een nieuwe vestiging bouwen voor nevenfuncties in het gebied Pietelbeek-zuid.

De opdracht omvat de volledige studieopdracht voor het uitwerken van een masterplan voor het projectgebied Salvator+, het bouwen van een nieuw ziekenhuis en parkeergebouw (inclusief de inrichting van de open ruimte) op het projectgebied Salvator+ en het ontwikkelen van een planologisch onderbouwde visie voor o.a. nevenfuncties en het uitwerken van een masterplan op de site Pietelbeek-Zuid.

De vijf geselecteerde ontwerpteam zijn:

Volgend jaar wordt een laureaat aangeduid. Het nieuwe ziekenhuis moet de deuren openen tegen 2028.


Jessa Ziekenhuis

Vandaag is Jessa gevestigd op drie afzonderlijke campussen (Virga Jesse en Salvator in Hasselt en Sint-Ursula in Herk-de-Stad). Naast deze zorgcampussen bevindt zich in het bedrijvenpark Ekkelgaarden-Hasselt de vierde ondersteunende campus, waar de logistieke functies en de centrale sterilisatie zijn ondergebracht. 

De projectzone Salvator+, gelegen aan de Prins-Bisschopssingel (R71) van Hasselt langs de Luikersteenweg (N20), is in het GRUP Hasselt-Genk gedefinieerd als blauwe zone en huisvest op dit moment onder andere het huidige Salvatorziekenhuis. Deze zone is 17.5 ha groot en omvat de af te breken gebouwen van het oude Salvator rusthuis en  van de voormalige Nationale Bank. Het is de bedoeling om hier het nieuwbouwziekenhuis en een aantal sterk gerelateerde nevenfuncties te huisvesten. De bestaande ziekenhuisinfrastructuur op de Salvatorsite dient operationeel te blijven tijdens de bouwwerken en wordt na ingebruikname van het nieuwe gebouw gesloopt. Ook de sites Virga Jesse en Sint-Ursula worden dan verlaten. Site Ekkelgaarden blijft in een eerste fase deels in gebruik, tot de centrale sterilisatie-installatie is afgeschreven.

Het Jessa ziekenhuis wil ook in de onmiddellijke omgeving van de site Salvator+, meer bepaald in het gebied Pietelbeek-zuid (gelegen ten oosten van de N20 en in het noorden begrensd door de Gouverneur Roppesingel (R71)), de mogelijkheden maximaal benutten voor de vestiging van passende nevenfuncties die niet in onmiddellijke interactie met de zorgcampus zelf hoeven geprogrammeerd te worden, zoals bijvoorbeeld onderzoeksfaciliteiten, zorg-gerelateerde bedrijfsactiviteiten, woon- en (dag)verblijfsfuncties zoals een hotel en zorgopvang als alternatief voor mantelzorg,…. Het volledige onderzoeksgebied wordt in overleg met het studieteam afgebakend.

Bron: Team Vlaams Bouwmeester

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage