Herbestemming Clarissenklooster tot zorgcentrum

Het voormalige Clarissenklooster dat onlangs geklasseerd werd als monument zal in de toekomst herbestemd worden tot een woonzorgcampus met rusthuisfaciliteiten, zorglofts, serviceflats en een uitbreiding van het seniorencentrum Den Boelvaar. De nieuwe architecturale ingrepen op de bestaande site werden minimaal en sober gehouden met respect voor het bestaande gebouwencomplex.