Bouwvergunning zorgcampus Clarissenklooster Hasselt is binnen

Het Hasselts Clarissenklooster langs de Groene Boulevard in Hasselt zal naar de plannen van a2o-architecten getransformeerd worden tot een zorgcampus. De vergunning is binnen. Binnenkort kan gestart worden met het aanbestedingsdossier.

Opdrachtgever Vestio heeft de bouwvergunning op zak voor de herbestemming van het voormalige Clarissenklooster in Hasselt tot een woonzorgcampus. a2o-architecten uit Hasselt tekende de plannen voor het project. Verder maakt ook Probis deel uit van het bouwteam. Het zorgadviesbureau uit Geel focust zich op de zorggerelateerde aspecten van het project en op de toekomstige uitbating.Het project Clarenhof is een vrij geladen dossier vermits het hier gaat om een geklasseerd monument langs de Hasseltse binnenring (groene boulevard) dat met zijn lange gevel en zijn karakteristieke kapeltoren en zijn rijke socio-culturele erfgoedwaarden een begrip is voor de Hasselaren, te meer omdat hier ook al geruime tijd het seniorendienstencentrum De Boelvaar gehuisvest is.

 

"Het Clarenhof" wordt een combinatie van een zorghotel en serviceflatswaarbij een nauwe samenwerking wordt opgezet met het aanpalend dienstencentrum De Boelvaer. Voor het zorghotel dat instaat voor de opvang van ouderen met een expliciete zorgvraag is er een Vipa-dossier ingediend voor 46 woongelegenheden (bedden) in 42 kamers hetgeen betekent dat de kortverblijfkamers voor 2 personen kunnen ingericht worden.

De 45 serviceflats richten zich in principe tot eerder valide ouderen waarbij een zorgvraag echter geen probleem vormt. De serviceflats worden in een verkoopformule aangeboden. Indien de eigenaars niet zelf de flat bewonen worden deze verhuurd. Belangrijk om weten is dat de huurders niet uit de flat worden gezet op het ogenblik dat de eigenaar zelf de flat wenst te bewonen. De eigenaar moet wachten tot zijn eigen flat vrijkomt, maar komt op de wachtlijst van de eerste flat die vrijkomt op de site.

 

    


Hoewel de site een grondige transformatie zal ondergaan, werden de ingrepen minimaal en sober gehouden met respect voor het bestaande gebouwencomplex. De besloten binnentuinen vormen de ruggengraat van het architecturale concept. De voormalige kapel wordt de leefruimte van de woonzorgcampus. Door een gepaste inplanting van enkele houten volumes in de ruimte wordt er een bijzondere scenografie gecreëerd van licht en schaduw.


 

Voor het rustoord (zorghotel) werden Vipa-subsidies aangevraagd. Momenteel wacht het bouwteam nog op de goedkeuring van de minister zodat spoedig werk gemaakt kan worden van het aanbestedingsdossier.

    

 

 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners