Het nieuwe gerechtsgebouw in Hasselt zal vanaf 1 september 2011 operationeel zijn

Het is niet verwonderlijk dat de stationsomgeving van Hasselt werd uitgekozen als nieuwe locatie voor de gerechtelijke diensten. Het past in de filosofie van de rechterlijke orde als een hedendaagse en doorzichtige institutionele instelling die duidelijk aanwezig moet zijn in samenleving en stad.
foto Regie der Gebouwen


Het is niet verwonderlijk dat de stationsomgeving van Hasselt werd uitgekozen als nieuwe locatie voor de gerechtelijke diensten. Het past in de filosofie van de rechterlijke orde als een hedendaagse en doorzichtige institutionele instelling die duidelijk aanwezig moet zijn in samenleving en stad. De vlotte bereikbaarheid van de gerechtsgebouwen is hierbij een belangrijk criterium. Bovendien bekrachtigt de architectuur van het nieuwe gerechtsgebouw de laagdrempeligheid en de toegankelijkheid van Justitie en creëert het een stedelijk baken in de nieuw te ontwikkelen stationsomgeving.

Omdat vanaf 1 september 2011 de eerste vonnissen en arresten zullen worden geveld in het nieuwe gerechtsgebouw, zal de gerechtelijke administratie vanaf mei 2011 starten om de overgang naar het nieuwe gebouw vlot te laten verlopen. De Regie der Gebouwen die instaat voor de huisvesting van de verschillende federale departementen, huurt het nieuwe gerechtsgebouw voor een periode van 36 jaar. 
De hazelaar als poort naar de stad

Door haar poortfunctie speelt een stationsomgeving een voortrekkersrol voor een stad of een regio. De stationsomgeving is het visitekaartje van de stad. Het opvallende gerechtsgebouw, dat ontworpen is door het Berlijnse J. MAYER H. Architekten in samenwerking met a2o-architecten, Lens°Ass architects (Twins) en het studiebureau Eurostation, past perfect in de culturele identiteit van Hasselt. De naam Hasselt komt immers van 'Hasaluth', dat staat voor "plaats waar hazelaren staan". Ook in het wapenschild van de stad prijken drie hazelaren. In het centrale gedeelte van het nieuwe gerechtsgebouw herken je duidelijk de structuur van een boom. De hazelaar wordt dankzij het nieuwe gebouw dan ook terug een kenmerkend baken van de stad. Bovendien verwijst de boomstructuur naar de eerste vormen van rechtspraak, die plaatsvonden onder de beschutting van het bladerdak van grote bomen die centraal in een dorp of stad stonden.
 
Motor voor vernieuwde stedelijke ontwikkeling

Architect Jürgen Mayer H. is ervan overtuigd dat het gerechtsgebouw niet alleen een nieuw dynamisme op gang brengt voor de stationsomgeving, maar ook voor Hasselt zelf. Het gebouw wordt immers een ‘landmark’ voor de stad. “Bovendien is de keuze voor deze hedendaagse architectuur een fantastisch statement van de stad”, zegt Jürgen Mayer H., “Hasselt laat hierdoor zien dat ze geen provinciestadje is en dat de stad vernieuwend en toekomstgericht denkt.”


foto Regie der Gebouwen

 
Overheid heeft een voorbeeldfunctie

Ook Justitie is natuurlijk een organisatie met personeel dat kantoorruimtes nodig heeft. De optimale bereikbaarheid van de stationsomgeving is zowel voor de rechtzoekende, de burger als voor het personeel van het gerechtsgebouw een enorm voordeel. De overheid heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in het stimuleren van duurzame woon-werkverplaatsingen en kiest meer en meer stationsomgevingen als locatie voor nieuwe kantoren. Denk maar aan de nieuwe Vlaams Administratief Centra die komen in de nabijheid van de stations Brugge Sint-Michiels en Gent Sint-Pieters. Bovendien is de overheid dé grootste werkgever van het land. Naast het geven van het goede voorbeeld heeft het milieuvriendelijke mobiliteitsbeleid van de overheid dan ook een werkelijke impact.

Voorbereiding verhuis van de gerechtelijke diensten

Om vanaf de start een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, zal de gerechtelijke administratie vanaf mei 2011 de verhuis naar het nieuwe gerechtsgebouw voorbereiden. Hier komt heel wat bij kijken. Denk maar aan de juiste kantoorinrichting en de toewijzing van de bureaus of het op de hoogte brengen van de betrokken partijen dat hun zaak vanaf een bepaalde datum behandeld zal worden in het nieuwe gerechtsgebouw. Bovendien moeten er nog heel wat testen gedaan worden voor de technische uitrusting en de veiligheid van het nieuwe gerechtsgebouw. Ook is het belangrijk dat de looproutes in het gebouw goed gekend zijn, zodat de bezoekersstromen op een juiste manier worden opgevangen. Op 1 september 2011 zal het nieuwe gerechtsgebouw operationeel zijn.
 
Het hoofdgebouw (de sokkel) bestaat uit zes bouwlagen en is bestemd voor kantoren en zittingszalen. De bibliotheek op het gelijkvloers zal apart bereikbaar zijn en zal gemeenschappelijk gebruikt worden door de Universiteit Hasselt en de gerechtelijke diensten.
In het ‘boom’-gebouw, 12 verdiepingen hoog, worden de administratieve diensten gehuisvest.
Het complex bevat een ondergrondse archiefruimte en heeft twee ondergrondse parkeerruimten waarvan 117 parkeerplaatsen worden voorbehouden voor de gerechtelijke diensten. 


foto Regie der Gebouwen

 
Duurzame energie

Het gerechtsgebouw en zijn technische installaties zijn ontworpen in het licht van duurzaam energiegebruik. Het gebouw wordt opgebouwd met een dubbele gevel waarvan de binnengevel volledig in glas wordt uitgevoerd. De buitenschil met de boomstructuur in hout wordt deels in geperforeerde panelen en deels in glas voorzien. Dit zorgt voor de nodige transparantie en verzekert een goed thermisch comfort voor de gebruikers.
 

Welke gerechtelijke diensten komen in het gerechtsgebouw?
 
-          Afdeling van het arbeidshof
-          Afdeling van het auditoraat-generaal
-          Vredegerecht
-          Politierechtbank
-          Rechtbank van koophandel
-          Arbeidsauditoraat
-          Arbeidsrechtbank
-          Rechtbank van eerste aanleg
-          Onderzoeksrechtbank
-          Parket van de procureur des konings
-          Jeugdrechtbank
 

Technische fiche


-          Eigenaar/Bouwheer: nv SOHA (Stedelijke Ontwikkelingsmaatschappij Hasselt)
-          Architect: Architectengroep TWINS ( J MAYER H office – a2o architects – LENS°ASS architects)
-          Studiebureau: Eurostation
-          Aannemer: T.H.V. Hasaletum nv (Democo nv – Cordeel nv – Interbuild nv)
-          Huurder: Regie der Gebouwen
-          Eindgebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie (centralisatie van de gerechtelijke diensten)
-          Aantal verdiepingen: 13, waarvan een sokkel van 6 verdiepingen
-          Op de gelijkvloerse verdieping: een bibliotheek (ook beschikbaar voor studenten Rechten van de Universiteit Hasselt)
-          Op de 12de verdieping een personeelscafetaria en 2 vergaderzalen
-          Totaal oppervlakte: 21.600m²
-          Eerstesteenlegging: december 2008
-          Voorbereiding verhuis: mei 2011
-          Ingebruikname: september 2011
-          Jaarlijkse huurprijs: 3,9 miljoen euro
-          Huurtermijn: 36 jaar (aanvang: eerste maand die volgt op de ter beschikking stelling van het gebouw)


Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners