Nieuwe scholencampus VISO van a2o in het centrum van Hasselt

Of een grondige onderwijshervorming voor morgen is, is sinds het politiek compromis tussen de Vlaamse regeringspartners vorige week meer dan onzeker. Dat de architectuur van scholenbouw wel al inspeelt op flexibele vormen van onderwijs, staat buiten kijf. Zo wordt in Hasselt in 2016 een nieuwe campus voor het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs opgeleverd, ontworpen door a2o-architecten en studiebureaus Boydens en Establis.
Of een grondige onderwijshervorming voor morgen is, is sinds het politiek compromis tussen de Vlaamse regeringspartners vorige week meer dan onzeker. Dat de architectuur van scholenbouw wel al inspeelt op flexibele vormen van onderwijs, staat buiten kijf. Zo wordt in Hasselt in 2016 een nieuwe campus voor het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs opgeleverd, ontworpen door a2o-architecten en studiebureaus Boydens en Establis.

a2o won samen met ingenieurs van Boydens – voor technieken – en Establis – voor de stabiliteit – de DBFM-wedstrijd van AG Real Estate voor de bouw van een nieuwe scholencampus als deel van het project Scholen van Morgen. In het nieuwe gebouw, dat zo'n 14.000m² vloeroppervlakte inneemt en is gelegen op de huidige locatie van het Technisch Instituut Heilig Hart, zullen erg uiteenlopende functies worden voorzien voor 800 à 900 leerlingen. Zowel onderwijsactiviteiten als sociale functies zullen hun plaats vinden in het nieuwe blok. De wedstrijdjury waardeerde die flexibiliteit en had oog voor het laag energetisch en duurzaam karakter van het gebouw. De exploitatiekosten voor de gebruikers in de toekomst zullen op die manier sterk verminderen.


Ruimtelijk eindpunt van groene boulevard

Het gebouw kadert in het masterplan van West 8 voor de stationsomgeving, waar onder meer ook het gerechtsgebouw van TWINS (J. Mayer – a2o - Lens°Ass) is gelegen. De nieuwe scholencampus zal in die zin een ruimtelijk eindpunt vormen van een groene boulevard voorzien in dat masterplan. Die functie zal te zien zijn in de fysieke verschijningsvorm van een grote trappenzone in de open ruimte tussen het nieuwe schoolgebouw en de oude gebouwen van het Technisch Instituut Heilig Hart. Scholieren zullen er kunnen hangen, spelen en – als het weer het toelaat – zelfs lessen volgen.De grote trappen op het einde van de grote speelplaats vormen het visuele eindpunt van de groene boulevard uit het masterplan van West 8. (Beeld: a2o)


Drie vleugels op transparante langsas

Het nieuwe schoolblok zelf is opgevat in drie blokken geënt op een langsas. Ze bieden plaats aan leslokalen voor de diverse opleidingen, een open leercentrum, kapsalon, sportfaciliteiten, hout- en bouwateliers en administratieve en diverse ontspanningsruimtes. De vleugel die het dichts bij het stadscentrum ligt, staat daarbij open voor meer sociale functies als het kapsalon en ontspanningsruimtes. Meer belastende activiteiten, zoals de bezigheden in de hout- en bouwateliers worden aan de meest westelijke zijde van de campus georganiseerd. De opdeling in drie volumes op een langsas zorgt er bovendien voor dat het grote gebouw nooit als een ondoordringbaar en massief geheel kan worden opgevat. De beglaasde centrale trappenhallen dragen daar sterk toe bij.

De bouwheer formuleerde verder de expliciete vraag dat de toegang tot en het onderscheid tussen de nieuwe campus en de oudere gebouwen duidelijk leesbaar zou zijn. a2o zorgde in die zin voor een toegang die tot binnen de speelplaats is getrokken en een duidelijke detaillering die tegelijk de gelijkenissen als de verschillen tussen oud en nieuw benadrukt. Zo komen de witte detailleringen in de gevel van het oude gebouw bijvoorbeeld terug in de dagkanten van de ramen van het nieuwe blok.


De detailleringen in de gevel van het nieuwe gebouw (l.) benadrukken de gelijkenissen én verschillen met de oude blokken (r.). (Beeld: a2o)Open opbouw naar de groene ruimtes

Er ging ook veel aandacht naar de beleving van het gebouw voor de leerlingen en onderwijzend personeel. De volledige gelijkvloerse verdieping is zo transparant mogelijk opgevat, zodat alle zones op de site in een nauwe relatie met mekaar staan. De gevelopbouw aan de kant van het station is verder gesloten gehouden om storend geluid te verminderen en de concentratie van de leerlingen te verhogen. Naar de speelplaatsen en sportvelden, die de open en groene ruimtes vormen tussen en onder de vleugels op de campus, zijn de gevels veel opener uitgewerkt.De onderste verdieping van de schoolblokken werd een niveau naar boven gehaald zodat ruimte vrijkomt voor een overdekte open ruimte. Dat levert bovendien een transparantie op die een relatie ontwikkelt op de hele site.


a2o rekent erop de bouwaanvraag van de nieuwe campus nog voor het bouwverlof in orde te krijgen. De oplevering is gepland voor eind 2016. Op dat ogenblik zal aan het station in Hasselt een van de grootste projecten van Scholen van Morgen zijn gerealiseerd. De kostprijs wordt geraamd op 16,5 miljoen euro voor de gebouwen, 1,5 miljoen voor de buitenaanleg en 2,4 miljoen voor de eerste uitrusting (inclusief zware infrastructuur voor de hout- en bouwateliers).
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners