Kersverse kunstencampus siert Hasseltse hogeschool (a2o architecten)

Langs de Grote Ring in Hasselt prijkt sinds kort een nieuw campusgebouw: de PXL-MAD School of Arts. Het langgerekte complex met torenvolume is ontworpen door a2o architecten, bestrijkt een oppervlakte van 7.300 m² en huisvest aanpasbare leer- en werkomgevingen voor de kunst- en informaticaopleidingen van Hogeschool PXL. In een tweede fase, waarvan de exacte timing nog niet vastligt, zal er centraal op de site ook nog een 41,5 meter hoge toren met een studentenhotel worden opgetrokken – het eerste van zijn soort in België.

Hogeschool PXL broedde al geruime tijd op een modernisering en uitbreiding van haar onderwijsfaciliteiten, die in sommige gevallen gedateerd zijn en die zich dus niet altijd lenen tot de implementatie van de leer- en werkomgeving van de toekomst. In 2018 was het eindelijk zover. De vijftig jaar oude ateliers van de kunstopleidingen – ‘De Lange Gang’ – maakten plaats voor de PXL-MAD School of Arts, die eveneens onderdak biedt aan ultramoderne ICT-infrastructuur. Sinds december 2019 is de gloednieuwe kunstencampus klaar voor de dienst.

 

Creatieve, kunstzinnige omgeving

In het balkvolume van de PXL-MAD School of Arts, waar de centraal gelegen, dubbelhoge tentoonstellingsruimte de voornaamste blikvanger vormt, zijn onder meer nieuwe ateliers voor de Vrije Kunsten (Keramiek, Open Lab, Schilderkunst, Sculptuur en Vrije Grafiek) en de afstudeerrichting Juweelontwerp & Edelsmeedkunst ingericht, die aanpasbaar zijn en die – naargelang de wensen en behoeften – evengoed kunnen fungeren als intieme leslokalen. Her en der zijn in de open ateliers zwevende, houten mezzanines geïntegreerd. Het torenvolume is dan weer grotendeels voorbehouden voor de theorielokalen van het PXL IT-departement, waar de focus onder meer op user experience en virtual en augmented reality ligt. Er is tevens sprake van een donkere ruimte voor foto- en video-opnames, waar ook studenten Grafisch Ontwerp dankbaar gebruik van zullen maken. Dit alles resulteert in een creatieve, kunstzinnige omgeving die symbool staat voor het vooruitstrevende karakter van de Limburgse hogeschool.

 

“Om de strakke timing te kunnen respecteren, is het project volledig volgens de Lean-principes gepland”

 

Zeer strakke timing

De nieuwe kunstencampus is gerealiseerd in het kader van een publiek-private samenwerking, waarbij de PXL-MAD School of Arts deel uitmaakt van het publieke luik en het toekomstige studentenhotel het private luik vormt. Willemen Construct en Vanhout stelden een geïntegreerd projectteam samen voor de realisatie van het kersverse campusgebouw. “De timing was bijzonder strak”, zegt projectleider Lode Rosvelds (Willemen Construct). “Aanvankelijk kregen we dertien maanden de tijd voor de realisatie van het 7.300 m² grote complex, maar aangezien er tijdens de uitvoering een extra gebruiker opdook, werd de termijn twee maanden verlengd. Voor de start van de eigenlijke bouwwerkzaamheden stonden we ook al in voor het asbestvrij maken en slopen van de oude kunstschool, het dempen van de kelder en het plaatsen van de paalfundering (vierhonderd palen). Dit gebeurde op amper drie maanden tijd. Om de strakke timing te kunnen respecteren, is het project volledig volgens de Lean-principes gepland.”

 

Uitdagend, maar uiterst geslaagd

Ook in bouwkundig opzicht moest het aannemersconsortium enkele bijzondere uitdagingen overwinnen. Zo gaan de kunstateliers op de eerste verdieping aan de zijde van de Gouverneur Verwilghensingel gedeeltelijk schuil achter een claustragevel. Aangezien de achterliggende façade grotendeels beglaasd is, was het niet vanzelfsprekend om de claustra op een gepaste manier te verankeren. “In nauw overleg met controlebureau Seco, studiebureau Establis, de leverancier van de gevelsteen en de leveranciers van de gevelwapening hebben we een oplossing uitgewerkt in de vorm van een dubbele laag gevelmetselwerk – bestaande uit een platte en een hoge gevelsteen – die wordt afgewisseld met drie lagen claustrametselwerk. Het claustrametselwerk is verankerd aan profielen die achter de gevelsteenwand geplaatst zijn”, legt Lode Rosvelds uit. “Voorts zijn er heel wat geïmpregneerde en gesealede polierbetonvloeren, eikenhouten parketvloeren (1.400 m² in de tentoonstellingsruimte en het schildersatelier) en piekfijn afgewerkte zichtbetonelementen (uitgevoerd met rechte hoeken) geplaatst. Er is ook een goederenlift verwerkt in het terras van de eerste verdieping (afgewerkt als dakparking) om zware kunstobjecten en materialen naar de centrale tentoonstellingsruimte en een deel van de ateliers te kunnen vervoeren. Tot slot kregen bepaalde ateliers een specifieke uitrusting. Zo is er een uniek geurlabo annex experimentele keuken ingericht, inclusief gekoelde stockageruimte, grote dampkappen, fornuizen, koelkasten en porseleinen uitgietbakken. Een ander bijzonder gegeven is de bronsgietput, die we bouwkundig gecreëerd hebben. We mogen terugblikken op een uitdagend, maar uiterst geslaagd project!”

Bron: Bouwen aan Vlaanderen

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage