Vanavond op ARCHITECT@WORK: seminarie 'In de bres voor ons modernistisch erfgoed'

"Alle erfgoed is per definitie bedreigd. Het experimentele karakter van het modernistisch erfgoed in het bijzonder maakt dat het ontzettend fragiel is", zegt Tom Verhofstadt van urban.brussels, een van de sprekers tijdens het seminarie op ARCHITECT@WORK waarmee Redactiebureau Palindroom en architectura.be een lans breken voor ons modernistisch erfgoed. De jongste jaren en decennia hebben heel wat mooie voorbeelden van ons modernistisch erfgoed plaats moeten maken voor nieuwe bouwprojecten. En dan zijn er nog heel wat andere modernistische gebouwen waarvoor ook de sloophamer dreigt. We gaan hierover in debat met enkele boeiende sprekers vandaag, donderdag 21 oktober. 

"Alle bouwkundig erfgoed – maar vooral het modernistisch erfgoed gezien het jonge of zelfs jeugdige karakter ervan – staat onder druk", klinkt het bij Tom Verhofstadt. "De inzet is vooral energie-efficiëntie en een strikte normering op het vlak van levenskwaliteit en -comfort dat leidt tot het inpakken van gebouwen of ze zelfs helemaal te vervangen. Om dit op een juiste manier te implementeren in jong erfgoed is maatwerk vereist, en hiervoor is voldoende kennis nodig." 

Die kennis tracht Verhofstadt mee uit te bouwen via de Directie Cultureel Erfgoed binnen urban.brussels, die de laatste jaren sterk inzet op modernistische architectuur in de breedste betekenis. "Zo werken we binnen de DCE aan de opmaak van een inventaris van het bouwkundig erfgoed van 1939 tot 1999 om deze te implementeren in de databank van de bestaande erfgoedinventaris. Mogelijk kunnen hieruit ook voorstellen tot bewaring volgen. Verder investeren we ook in academisch onderzoek via het INNOVIRIS-programma", aldus Tom Verhofstadt.

Wat er moet gebeuren om meer respect te genereren voor ons modernistisch erfgoed, is voor Verhofstadt duidelijk: "Kennen, herkennen en erkennen door middel van een gedegen identificatie van dit gebouwenbestand, ze juist benoemen en deze gebouwen vooral positief benaderen en dit als uitgangspunt te gebruiken. Vaak wordt er teveel de aandacht op gevestigd wat de tekortkomingen zijn van dergelijke gebouwen."


Seminarie

Smaakt dit naar meer? Kom dan zeker naar het seminarie dat Redactiebureau Palindroom en architectura.be hierrond organiseren op donderdag 21 oktober van 18 tot 19 uur op ARCHITECT@WORK.  Klik hier voor meer info. 

Waarom is het een must om even omzichtig om te gaan met ons recent erfgoed als met het eeuwenoude erfgoed? Hoe bepaal je wat wel en niet mag afgebroken worden? En is het haalbaar om modernistische gebouwen te laten beantwoorden aan hedendaagse energie-eisen?

Architectura.be legt deze vragen voor aan Luc Vanmuysen (a2o architecten), zijn dochter Elvira Vanmuysen (Scale collective), Tom Verhofstadt (Urban.Brussels) en Brecht Van Duppen (Docomomo). Rik Neven, zaakvoerder van Palindroom, is moderator van dienst. 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage