Energieneutraal studentenrestaurant opende officieel de deuren

UGent deed een beroep op STABO om zijn milieu- en energieambities kracht bij te zetten met als doel om een Bijna-Energieneutraal (BEN) gebouw af te leveren. Hiervoor werden de verschillende mogelijkheden via een haalbaarheidsstudie onderzocht. Om BEN te halen diende er een PV-installatie te komen, maar slechts voor een deel van het beschikbare dakoppervlak. STABO onderzocht het effect van het volledig benutten van het dakoppervlak met PV. Dit bleek niet enkel de totale terugverdientijd van het gebouw aanzienlijk te verlagen, het zorgde er ook voor dat het gebouw volledig energieneutraal werd. De piekmomenten in productie worden op de site zelf gebruikt, waardoor deze installatie zeer toekomstbestendig is met het oog op verhoogde distributienettarieven.

Naast de PV-installatie werden er enkele innoverende technieken gebruikt, waarvan de voornaamste de Eisspeicher is. Dit is een op geothermie gebaseerde techniek waarbij een ondergronds opslagvat gebruikt wordt om een warmtepomp te voeden. Het vat zelf krijgt zijn energie van een zonneboiler en de bodem zelf. Door gebruik te maken van de latente warmte die vrijkomt bij het bevriezen van water kan het opslagvat veel compacter zijn dan bij traditionele geothermie en dus goedkoper. Deze combinatie van technieken haalt energie uit de lucht, bodem en via de zon en is bijgevolg zeer efficiënt.

 

BIM

Dit project vormde ook voor onze dienst Stabiliteit een uitdaging, het was namelijk één van de eerste die volgens het BIM-concept uitgewerkt zijn. De soms moeilijke aansluitingen tussen de betonnen prefabelementen werden met behulp van het 3D architectuur- en structuurmodel (Revit) uitgewerkt. De architectuur en structuur van het gebouw zijn van in het begin ontworpen vanuit de principes van een industrieel gebouw. De geprefabriceerde betonstructuur blijft grotendeels in het zicht en maakt een belangrijk deel uit van het architecturaal ontwerp. Daarnaast heeft deze bouwwijze een gunstige impact op de kostprijs.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners