Gorduna organiseert colloquium: 'Erfgoed, nóg duurzamer?'

De duurzaamheidseisen voor gebouwen worden steeds strenger. Dat zorgt voor een toenemende druk bij gebouwen met erfgoedwaarde die moeten worden gerestaureerd, gerenoveerd en/of herbestemd. Over dit onderwerp organiseert Gorduna vzw, de vereniging voor restauratiearchitecten, op 27 maart een colloquium in de Jezuïetenkerk in Lier.

Duurzaamheid is echter niet meer weg te denken. Onroerend erfgoed kan er dus niet aan voorbij, maar het is duidelijk dat de verduurzaming van erfgoed denk- en maatwerk vraagt.

Wat is echter het effect van duurzaamheidsmaatregelen op de erfgoedwaarden en de globale energieconsumptie? Hoe beoordelen we het feit dat hergebruik van erfgoed de productie van nieuwe gebouwen en materialen overbodig maakt? Hoe brengen we in rekening dat erfgoedzorg in een stedelijke context op heel wat vlakken efficiënter is dan nieuw- en vervangbouw? En hoe tonen we aan dat voor de verduurzaming van erfgoed beperkte maar slimme interventies vaak béter werken dan gestandaardiseerde renovatieprincipes?

 

Containerbegrip

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden. Het colloquium focust op een aantal deelaspecten ervan, die een directe relatie hebben met onroerend erfgoed. We zoomen daarbij in op het verschil – en soms de regelrechte tegenstelling – tussen de duurzaamheidsreglementering en de erfgoedaanpak. Dé vraag is: Erfgoed, (kan het) nóg duurzamer?

 

Programma en inschrijvingen

Gorduna Colloquium Erfgoed, nog duurzamer?

Datum: 27 maart 2020 van 9 tot 17 uur.

Locatie: Voormalige Jezuïetenkerk, toegang via Gasthuisvest 50, 2500 Lier

Inschrijvingsprijs: 60 euro/ 30 euro voor studenten

Het volledige programma vindt u terug op de website van Gorduna. Inschrijven voor het colloquium kan via deze link.

Bron: Gorduna

Deel dit artikel:

Onze partners