Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen

Wist je dat de gebouwen in de Europese Unie verantwoordelijk zijn voor een derde van alle broeikasgasemissies? De Europese klimaatwet legt dan ook op dat in Europa de gebouwen tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn en dat vraagt grote inspanningen van alle lidstaten op het vlak van energieprestatie en energie-efficiëntie in gebouwen.

Hoe pakt Vlaanderen dit aan?

Vlaanderen heeft het EPC NR, het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen, in het leven geroepen. Dit EPC geeft de energiezuinigheid weer van een gebouw dat gebruikt wordt als kantoor, school, winkel, ziekenhuis, etc. en ook hoeveel inspanningen nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid.

Het EPC NR is vanaf 1 januari 2023 verplicht op te maken door de gebouweigenaar bij overdracht  van een pand of bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. In eerste instantie zal een minimum energielabel gelden om, met een aantal tussenstappen, tegen 2026 voor een gehele labelplicht voor alle gebouwen te gaan. Het uiteindelijke doel is een volledig koolstofneutraal gebouwenpark tegen 2050.

Wat valt momenteel onder het EPC NR?

Het document bestaat uit twee onderdelen:

  • Het energielabel, aangeduid met een letter A t.e.m. G. Dit label toont aan hoeveel van het werkelijke gemeten energieverbruik hernieuwbaar wordt opgewekt. Tegen 2050 moet dit voor elk gebouw dus A worden (= 100% van het energieverbruik is hernieuwbaar opgewekt).
  • De energiescore, het theoretisch berekende primaire energieverbruik van het gebouw uitgedrukt in kWh primair/m² per jaar. Bij deze energiescore komt ook een lijst met aanbevelingen over hoe de gebouweenheden nog energiezuiniger gemaakt kunnen worden. 

Het wordt voor gebouweigenaars dus uitermate belangrijk te beschikken over een duidelijk overzicht van alle energiestromen van hun gebouw of zelfs de gehele site. Deze energiestromen moeten ook opgemeten worden en de energieverbruiksgegevens moeten worden bijgehouden. Interessant is dat de al dan niet digitale nutsmeters voor gas en elektriciteit gebruikt worden, maar voor stookolie, houtpellets of andere brandstoffen wordt dit zeker een grote uitdaging. 

Enkel een Energiedeskundige type D kan het EPC NR opmaken

De energiedeskundige type D doet tijdens een plaatsbezoek een aantal vaststellingen, waarbij een inventaris wordt gemaakt van de gebouwschil en de technische installaties, en waarbij vervolgens de meterstanden en de energiemeters worden geregistreerd. Deze informatie wordt door de energiedeskundige in de specifieke software van de Vlaamse Overheid ingevoerd om zo tot een EPC NR te komen. 

Tot 2030 is het voldoende om over een label te beschikken dat een G vermeldt (= 0% hernieuwbaar) of waar op vermeld staat dat het label onbepaald is omdat er niet voldoende meters of meetgegevens beschikbaar zijn. 

De meerwaarde van Macobo-Stabo

Naast het begeleiden in functie van de verplichtingen volgens het wettelijk kader, gaan de energiedeskundigen van MACOBO-STABO graag een stap verder en stellen ze, in samenspraak met de gebouweigenaar of siteverantwoordelijke, een energetisch masterplan op waarin de toekomstige maatregelen en investeringen richting een koolstofneutraal gebouwenpark duidelijk worden opgenomen. In dit masterplan wordt ook rekening gehouden met de staat van de gebouwschil en de technische installaties dewelke in kaart worden gebracht middels een conditiemeting volgens NEN 2767. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de financiële realiteit en kunnen bijvoorbeeld stapsgewijze (stookplaats)renovaties of uitbreidingen van zonnepaneelinstallaties worden bekeken.

Deel dit artikel:
Onze partners