Hoeveel water kan een sedum groendak vasthouden?

Ons klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme regenbuien, langere perioden van droogte en warmere zomers. Om onze woonomgeving leefbaar te houden hebben we natuurlijke buffers nodig. Dit kan bijvoorbeeld door onze daken te vergroenen. Maar hoeveel water kan zo'n bufferdak opslaan?

Waterberging is een van de voordelen van een groendak

Schuurtjes, garages, fietsenstallingen, … Steeds meer daken veranderen in een groene oase. Prachtig om te zien, maar vooral heel nuttig voor onze leefomgeving. Groene daken verbeteren het leefklimaat. Ze bevorderen de biodiversiteit en zuiveren de lucht. Daarnaast houden ze water vast, wat hard nodig is om onze riolering tijdens hevige neerslag zijn werk te laten doen.

Om meer groen in de wijk te brengen, is een snelle oplossing om de ‘ongebruikte’ dakoppervlakken te gebruiken. Afhankelijk van het type dak en -bedekking, en dus de opbouw van het groendak, kan 30 tot 100 L water per vierkante meter worden opgeslaan.

 

De opbouw van een sedum groendak

Een sedum groendak is geschikt voor heel veel bestaande daken. Voor een gemiddeld groen sedumdak is de opbouw als volgt:

Allereerst wordt er gekeken naar de dakconstructie. Deze moet belastbaar zijn voor het verwachte verzadigd gewicht van het groendak. Daarna wordt, indien nodig, een wortelwerende folie, aangebracht die voorkomt dat wortels door de dakconstructie groeien.

Hierna volgt de drainageplaat. Deze plaat, of mat, heeft zowel een drainerende als bergende functie. In deze eerste laag kan 3 tot 5 L/m² worden gebufferd. Vervolgens komt het extensief substraat. Met de dikte van de substraatlaag kunnen meters of liters worden gemaakt. Deze substraatlaag werkt als een spons en kan tot 5 L/m² per centimeter laag bergen, dus met iedere centimeter win je 5 liter per vierkante meter waterbuffering.

Ten slotte volgt het kenmerkend deel van een groendak: de beplanting. Het groene dak krijgt immers zijn naam door de vegetatie. Er kan voor verschillende soorten planten worden gekozen. De Sedum is een vetplant die in zowel extreem natte als droge omstandigheden kan groeien. Het vereist weinig onderhoud en is relatief licht van gewicht.

 

De uitkomst

Alle lagen met hun waterbufferende vermogen opgeteld, bepaalt de totale capaciteit van je groene dak. Wanneer een Sedumdak met 6 centimeter extensief substraat gecombineerd wordt met een drainageplaat als de Fixodrain XD 20 van ZinCO, is de bewerking: 6 x 5 + 3. De uitkomst? 33 L water per vierkante meter wordt gebufferd.

Dat is meer dan het vereiste minimale waterbuffend vermogen van 30 L/m², dat verschillende gemeenten hebben vastgelegd als grens om in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidies voor de aanleg van een groendak.

 

Bron: ZinCo

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage