Iwein Meyskens (archipelago) spreker op Woonvastgoed 2022: “Gemeenschappelijk gedragen functies en ruimtes zijn de spil van het ‘nieuwe wonen’ “

Er gebeurt veel op de vastgoedmarkt; de koop- én huurprijzen nemen toe en het aanbod van betaalbare en kwalitatieve woningen is kleiner dan de vraag. Hoe gaan we dit aanpakken, en waar liggen de opportuniteiten? Praat mee en wees onderdeel van het gesprek over de toekomst van de woningmarkt tijdens Woonvastgoed, op donderdag 31 maart 2022. De moderator van dienst is onze huiscolumnist Filip Canfyn. Iwein Meyskens, managing partner bij archipelago, is samen met zijn collega en executive partner Kris Loix een van de sprekers op Woonvastgoed 2022. Hier licht hij al een tipje van de sluier op over zijn visie op residentieel vastgoed. Architectura.be-lezers krijgen 100 euro korting bij inschrijving (kortingcode: JOINWVB22, geldig t/m 13 maart). 

Waar ligt volgens u de grootste uitdaging op het gebied van woonvastgoed in België?

De grootste uitdaging zit in de samenwerking die nodig is om de verdienmodellen/eigendomsstructuren van ons woonvastgoed versneld te herbekijken zodat de next step naar een duurzame, leefbare, flexibele en betaalbare woonomgeving mogelijk is. De maatschappelijke behoefte is groter dan ooit. Ik ben ervan overtuigd dat onder meer circulair bouwen perspectieven biedt in combinatie met slimme mobiliteit en groene energie.

In deze context vind ik de volgende uitspraak van Idriss Goossens, CEO van PropTech Lab, heel interessant en relevant: Gezinnen bestaan vandaag in diverse vormen en evolueren sneller dan vroeger. Dat betekent dat ook de nood aan een bepaalde ruimte of oppervlakte sneller wijzigt. Een interessante trend is daarom de opkomst van ‘betalen per gebruik’. Naast de mogelijkheid om gemakkelijk te verhuizen wanneer nodig, zal deze trend er ook voor zorgen dat de gebruikservaring van huurders beter wordt dan die van eigenaars, net omdat de focus in de huurmarkt meer op retentie ligt.’

De kernversterking is een feit. De uitdaging zal eruit bestaan om aantrekkelijke woningen in de kernen te realiseren met de kwaliteiten van het ‘klassiek buitengebied’. Doorgaans zijn de grondwaardes vandaag zo hoog waardoor al vanaf het begin stevige randvoorwaarden worden opgelegd op het niveau van ‘aantal entiteiten per hectare’ en woondichtheid die moeilijk verzoenbaar zijn met kwalitatief wonen. 

 

Wat is er voor nodig om energiezuinige, betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te realiseren?

We moeten de waardeketen van het vastgoed durven benaderen vanuit een win-win voor alle belanghebbende stakeholders. Ook systeemdenken in tijd en ruimte is nodig om het overzicht van het geheel te behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen.

Er is ook nood aan regie vanuit de (vergunningverlenende) overheid op verschillende vlakken. Ik denk daarbij aan gemeenschappelijke energieopwekking (warmte-/ koudenetten) en het stimuleren en beheren van kwalitatieve publieke ruimtes. Er is tevens nood aan een regierol voor een blijvende partner in het proces tot en met de gebruiksfase, in tegenstelling tot de klassieke ontwikkelaar met exit na verkoop van de laatste eenheden.
Vanuit dit oogpunt dringt ook afstemming van de visies tussen lokale (stad/gewest?) en bovenlokale (Europa?) besturen zich op.

 

Welke (kritische) vraag zou u aan een van de andere sprekers willen stellen?

Zijn wij de passanten die samen onze gebouwde omgeving gezonder, groener, beter geconnecteerd, generatiebestendig en gemeenschapsversterkend zullen vormgeven?

Zijn jullie bereid de klassieke hefbomen en passief reguleren ‘los te laten’ ten voordele van lagere yields en een actief planningsbeleid?
 

Is het versnellen van woningprojecten haalbaar en betaalbaar?

Niet versnellen zal de kost voor de volgende generatie(s) alleen maar groter maken. Haalbaar is het zeker, en betaalbaar ook indien we gaan voor gewijzigde verdien- en eigendomsmodellen.


Wat zijn de sociaal demografische uitdagingen?

Volgens het Federaal Planbureau telt België in 2030 ongeveer 400.000 inwoners meer dan vandaag. Dat is het resultaat van de natuurlijke aangroei van de bevolking - meer geboortes dan overlijdens - én van immigratie. 20% van de Belgen zal dan ouder zijn dan 67 jaar, vanaf dan de wettelijke pensioenleeftijd…

Eigenlijk vertaalt zich dat in een woonbehoefte met een equivalent van 3.125 voetbalvelden (=400.000pX50m²pp/64.000m²), t.t.z. gemiddeld 5 terreinen per gemeente die tegelijkertijd ook meer open ruimte moeten voorzien: leefbaar inbreiden is de boodschap!

 

Wat is uw ambitie, gekeken naar de toekomst van woonvastgoed, vanuit uw functie/ organisatie?

Wij willen met archipelago bovengemiddeld bijdragen aan duurzame en maatschappelijk werkbare oplossingen door zelf te investeren in praktisch toepasbaar onderzoek en innovatie. 

Daarnaast willen we kwaliteitsvolle woonbuurten realiseren met naast particuliere woningen ook heel wat collectieve gedeelde functies (kwalitatief gedeeld ‘groen en blauw’, deelwagens -en fietsen, deelwerken, …)  en een focus op intergenerationeel wonen.

 

Hoe ziet uw eigen ideale woonomgeving eruit? 

Ik ‘Woon in Meervoud’ sinds 2005 en wil in die setting graag ouder worden in een gezonde omgeving met buren die voor elkaar en hun buurt zorg dragen.

Een mix van diverse deelgroepen en woonvormen is essentieel voor het toekomstige sociaal succes van inclusieve woon-, winkel- en werkbuurten geïntegreerd in een stedelijk weefsel met een goed gebalanceerd en geconnecteerd cultureel, sportief en groen aanbod. In het streven naar een ideale woonomgeving gaan we op zoek naar elementen die de mensen ‘binden’, eerder dan het individualisme aan te moedigen. Gemeenschappelijk gedragen functies en ruimtes zijn de spil van het ‘nieuwe wonen’ en het bindmiddel tussen de bewoners. Het is één van de oplossingen voor binnen de maatschappij veelvoorkomende problemen zoals onbetaalbare woningen, vereenzaming, individualisme, vergrijzing, leegstand of verloedering.

Deel dit artikel:
Onze partners