Masterplan UZ Gasthuisberg: Interview Maurits Algra en Patrick Desutter (Deel 1)

Vijf jaar geleden lanceerde het stedenbouwkundig bureau awg een masterplan om Gasthuisberg voortaan systematisch en met oog voor mooie architectuur uit te breiden. Maurits Algra en Patrick Desutter van respectievelijk djga en AR-TE/STABO ontwierpen samen al enkele van de nieuwe ziekenhuisgebouwen. Wij strikten beide heren voor een interview.
Vijf jaar geleden lanceerde het stedenbouwkundig bureau awg een masterplan om Gasthuisberg voortaan systematisch en met oog voor mooie architectuur uit te breiden. Maurits Algra en Patrick Desutter van respectievelijk djga en AR-TE/STABO ontwierpen samen al enkele van de nieuwe ziekenhuisgebouwen. Wij strikten beide heren voor een interview.

Maurits Algra is architect-directeur bij het Rotterdamse bureau djga (De Jong Gortemaker Algra). Algra heeft via talrijke eerdere projecten in de ziekenhuis- en zorgsector al de nodige expertise terzake opgebouwd die hij vandaag opnieuw mag botvieren op enkele nieuwe ontwerpopdrachten voor de Gasthuisbergsite.
Ook Patrick Desutter schoof bij aan tafel. Desutter is architect-bestuurder van architectenvennootschap AR-TE en gedelegeerd bestuurder van het studiebureau STABO. In 1995 nam AR-TE de architectuuractiviteiten van ingenieursbureau STABO over. Sindsdien worden alle geïntegreerde opdrachten (architectuur én infrastructuurwerken dus) meestal door de twee bureaus samen uitgevoerd.
Ter gelegenheid van het Gasthuisbergproject (en ook nog andere projecten zoals het UZ Gent), vormt AR-TE/STABO een combinatie met djga. "Waar AR-TE/STABO zich toelegt op de meer technische kant en het naleven van de Belgische normen en wetten, staat Maurits Algra in voor de conceptuele kant van de zaak," vertelde Patrick Desutter. "Maar dat vloeit allemaal een beetje in elkaar over," voegde Algra hier meteen glimlachend aan toe.


    

Op korte termijn wil men Gasthuisberg op een systematische en esthetisch verantwoorde manier uitbreiden. Maurits Algra (linkse foto in het midden) en Patrick Desutter ontwierpen met hun combinatie djga-AR-TE/STABO al enkele van de nieuwe ziekenhuisgebouwen die voorzien waren in het masterplan van awg.

 


Dag Heren. Kunnen jullie om te beginnen het opzet en het initiële bouwprogramma van het masterplan en jullie projecten even toelichten?

Algra: Het totale Gasthuisbergcomplex is een verzameling van allemaal aan elkaar groeiende ziekenhuizen dat het zich steeds verder uitbreidt doordat men nieuwe delen aan het bestaande geheel koppelt. Voor het totale gebied is vijf jaar geleden door awg een masterplan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat alle uitbreidingen in een nieuwe structuur komen. Het plan bestaat erin om het ongebreideld uitbreiden te stoppen en voortaan de nieuwe functies te groeperen in losstaande paviljoens. Die expansie moet vallen binnen een ringweg, zodat het terrein als het ware een kleine stad wordt. Op dat terrein zijn er dan twee belangrijke assen: een horizontale Oost-Westverbinding door het ziekenhuis zoals die er nu ook al ligt en een nog aan te leggen straat die de Noord- en de Zuidkant met elkaar in verbinding brengt. Die grens zal dan gesloten worden door o.a. de nieuwe projecten waar we nu mee bezig zijn.

Desutter: De nieuwe entree komt rechtstreeks in verbinding met de autosnelweg. Ook komt er een volledig nieuwe toegang voor Campus Gasthuisberg. Het oudere gedeelte van het ziekenhuis zal geleidelijk aan overgedragen worden aan de universiteit naargelang er aan de andere zijde uitgebreid wordt. Uiteraard zal alles veel systematischer dan vroeger verlopen.Het toekomstige grondplan van het UZ Gasthuisberg, dat gecentreerd is rond twee belangrijke assen en de nieuwe functies wil groeperen in losstaande paviljoens met een eigen architecturale identiteit.


 

Welke projecten worden er dan nu juist gerealiseerd?  

Algra: Aan de universiteits- en onderzoekskant is er ten eerste een nieuw laboratoriumgebouw dat inmiddels ongeveer klaar is.
Onze combinatie is bezig met een drielaagse parkeergarage voor 1500 auto’s waarvan de eerste helft nu afgewerkt is. Daar bovenop zal een psychiatrisch complex komen, ontworpen door bureau Beel.

Desutter: Het gaat over een oppervlakte van om en bij de 10.000 m². De werken starten nog voor de zomer.

Algra: Ook wordt er nu gebouwd aan een nieuw gebouw voor kritieke diensten, dat met name een uitbreiding is van onderzoekskamers, intensivecareafdelingen en radiologische compartimenten en dat ook een nieuwe spoedafdeling en OK-afdelingen onder het publieksniveau zal krijgen. De harde medische functies zullen daar dus in gegroepeerd gaan worden. Wij, AR-TE/STABO en dJGA, zullen dan doorgaan met het ontwerp voor het Vrouw-en-kindziekenhuis.

Desutter: De start van die uitvoering is gepland in 2013.

Algra: Er is een ontwerp gemaakt, en dat is ingediend bij de overheid. Naast dit alles is er juist een kopstation gerealiseerd dat net buiten de ring gelegen is.

Desutter: De aanvoer van elektriciteit van buitenaf zal worden voorzien door de machines binnen dat gebouw. Alle elektriciteit voor de gehele site wordt daar geleverd en zal van daaruit verdeeld worden over de ziekenhuisblokken.

Algra: Op de verdieping daarboven bevindt zich ook een datacentrum. Het is op zich een heel bijzonder gebouw omdat er geen enkele werkplek inzit.

Desutter: Het is in feite een betonnen doos met een mooie gevel (lacht).

Algra: Inderdaad, het is extreem waterdicht en we hebben er alles aan gedaan om invloeden van buitenaf te beperken.


                

De combinatie is momenteel bezig met de realisatie van een drielaagse parkeergarage voor 1500 auto’s.


 

Hoe ver is de realisatie van het gehele masterplan al gevorderd? Hoe staan jullie tegenover dat masterplan?

Desutter: UZ Leuven is nu bezig met een aantal aanbestedingen voor ontwerpers voor een uitbreiding van de functie ‘ambulante diensten’, er komt nog een centrum voor oncologie en tot slot een expansie van de logistiek. Men blijft het masterplan dus op korte termijn vervolledigen. Men is gestart in 1970 met de expansie van Gasthuisberg, maar gedurende de laatste tien jaar is er weinig gebeurd. Nu gebeurt er echter een soort inhaaloperatie omdat de gebouwen verouderd zijn en de nieuwe techniek er niet meer aanwezig is.

Algra: Dat masterplan is heel sterk, in die zin dat alle uitbreidingen in een groter geheel passen zodat er verschillende partijen aan kunnen werken.

Desutter: Je kan het vergelijken met een grote puzzel waarvan de afzonderlijke nieuwe constructies de puzzelstukken zijn. Het gaat om professionele teams die allemaal samen informatie kunnen vergaren en verwerken in één tijd. Voor onze ondergrondse parkeergarage bijvoorbeeld moesten we de informatie omtrent de funderingen van Stéphane Beel Architecten krijgen.Het kopstation net buiten de ring dat de hele Gasthuisbergsite van elektriciteit zal voorzien.Hoe verloopt jullie persoonlijke samenwerking? Redelijk vlot mogen we hopen?

 

Desutter: Ja hoor. We werken als een team en doen verschillende projecten samen, zoals het UZ Gent en het ziekenhuis in Maaseik, en we hebben nu nog een aantal projecten hier in Leuven op stapel staan. Waar AR-TE/STABO zich toelegt op de meer technische kant en het naleven van de Belgische normen en wetten, staat Maurits Algra in voor de conceptuele kant van de zaak.

Algra: Maar dat vloeit allemaal een beetje in elkaar over. We werken met parallelle teams aan de verschillende projecten. Samen als groep tellen we in totaal tweehonderd mensen.

Desutter: Wij twee zijn de leidende, maar even vaak ook de lijdende voorwerpen (lacht).Nee, de functies zijn goed gedefinieerd, er zijn duidelijke taakafspraken gemaakt en wij moeten zorgen dat de capaciteiten ter beschikking worden gesteld.

Algra: We zijn natuurlijk ook inhoudelijk met de ontwerpen bezig

Desutter: Inderdaad, en waar nodig moeten we de informatie op elkaar afstemmen.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners