META architectuurbureau ontwerpt nieuw politiegebouw in Torhout

Voor de Lokale Politie Kouter in Torhout bouwt META het nieuwe centrale politiegebouw met een honderdtal werkplekken, drie individuele en één collectieve cel. Voor iedere stap in het ontwerpproces werd nauw samengewerkt met de toekomstige gebruikers. META heeft een trapvormig gebouw - zowel in grondplan als in gevelaanzicht - ontworpen dat perfect de politionele werking symboliseert. Ook de studiebureaus AIKO architecten en ingenieurs (studies stabiliteit en technieken), EVEKA (studies energie), Bureau De Fonseca (studies akoestiek) en Ingenieursbureau France (studies infrastructuur) zijn betrokken partners in het project. 

Nadat het politiekorps Kouter decennialang opereerde vanuit diverse gebouwen verspreid over de hele politiezone (Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout), zal het nieuwe Centraal Politiegebouw Kouter in Torhout alle politiediensten centraliseren.

Lokale Politie Kouter en META hebben samen een participatietraject opgezet waarbij in onderling en open overleg het ontwerp werd vormgegeven. De politionele werking zelf vormde de primaire toetssteen tijdens dit hele ontwerpproces. Een logische clustering van functies, het toepassen van consequente veiligheidszoneringen en het beperken van lange loopafstanden vormden hiervoor de leidraad.

“Om volledig zicht te krijgen op de noden van de toekomstige gebruikers en de werking van de politionele diensten hebben we samen met Lokale Politie Kouter een participatietraject opgezet voor de vormgeving van het ontwerp. Zo is ieder grondplan in nauw overleg met de toekomstige gebruiker ontworpen', aldus Pietter Lansens, vennoot META architectuurbureau. 

 

Trapvormig gebouw

META ontwerpt een trapvormig gebouw, zowel in grondplan als in gevelaanzicht en symboliseert hiermee perfect de politionele werking. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich de publiek toegankelijke functies: het onthaal, de wijkdienst en verhoorruimtes, maar logischerwijs ook de grondgebonden functies met voertuigentoegang (voertuigensas arrestantenzone), laden en lossen (logistiek). Op niveau +1 situeren zich de kantoren van de politiemedewerkers, de refter en de ‘crisisroom’. In de ‘crisisroom’ beschikt iedere hulpverleningsdienst (civiele bescherming, brandweer, ambulance...) over een eigen stiltecel om in geval van crisis snel te kunnen schakelen tussen multidisciplinair overleg en vergaderingen binnen de eigen dienst.
Op niveau +2 tot slot zijn de lokalen van de korpsleiding en ondersteunende diensten voorzien. De trapvorm van het gebouw biedt plaats aan een dakoppervlak dat als dakterras of groendak kan gebruikt worden. Op de dakdelen buiten het blikveld zijn zonnepanelen voorzien.

 

Maximale flexibiliteit en duurzaamheid

Door het doordachte stabiliteitsconcept worden dragende wanden zo veel mogelijk vermeden. Dit zorgt voor een maximale planflexibiliteit: wanden kunnen op elk ogenblik verwijderd of toegevoegd worden. De onderhoudsvriendelijke materialen zijn stuk voor stuk duurzame, degelijke en robuuste materialen... een noodzaak in een politiegebouw

Het gebouw is volledig opgetrokken volgens ‘META’s vijf pijlers van economisch bouwen’ en van ‘META’s gelaagde duurzaamheid’. Zo resulteert het gebruik van geothermische waterpompen gekoppeld aan betonkernactivering in een duurzaam thermisch concept zonder aan comfort in te boeten.

 

Bron: META architectuurbureau

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage